Mezilidské vztahy a jejich utváření

Základní informace - Mezilidské vztahy a jejich utváření

Název práce: Mezilidské vztahy a jejich utváření

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 6 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Mezilidské vztahy a jejich utváření

Člověk je svou podstatou tvorem společenským. Vyvržení ze společnosti, odstranění možnosti stýkat se s druhými lidmi se proto také považovalo vždy za největší trest, který může člověka postihnout. Ve styku s druhými lidmi vznikla řeč a schopnost jazykového dorozumění. Tím se také uvolnily síly lidského myšlení. Jedině ve společenství s druhými lidmi dostala práce smysl také jako záměrná lidksá činnost, ztělesněná v kulturních výtvorech, děděných z generace na generaci. Mezilidské vztahy se projevují ve dvou nejdůležitějších formách: v mezilidské komunikaci (ve vzájemném styku a dorozumívání) a v kooperaci. Mezilidské vztahy se uskutečňují v nejrůznějších seskupeních lidí. Tyto skupiny mohou být počtem omezeny (tzv. malé skupiny) nebo počtem neomezeny (tzv. velké skupiny). Uvnitř těchto skupin mohou být jednak vztahy formální (tj. závazné, založené na povinnosti), nebo neformální (založené spíše na přátelských, citových, zvykových a jiných vazbách). Velmi často je tomu tak, že ve skupinách existují vztahy obojího druhu. Ve starších dobách, kdy naprostá většina lidí žila na vesnicích nebo v malých městech a kdy se tedy navzájem dobře znali, byly mezilidské vztahy určovány především zavedenými zvyky a obyčeji. Bylo přesně stanoveno, jak se mají chovat děti k rodičům a příbuzným, k sousedům, k cizím lidem, jak se mají chovat podřízení k nadřízeným, dospělí lidé mezi sebou, jak se mají projevovat vztahy mezi mužem a ženou, v rodině, na veřejnosti atd. Porušování těchto pravidel základních mezilidských vztahů bylo odsuzováno veřejným míněním a tradicí přenášenou lidovou moudrostí.

Klíčová slova

Mezilidské vztahy, přátelství, manželství, komunikace, společnost, dorozumívání, zvyky, lidské soužití, mravní hodnoty, temperament, porozumění, spolupráce

Obsah

1 Základy mezilidským vztahů
2 Přátelství
3 Láska, manželství
4 Komunikace

Stažení práce - Mezilidské vztahy a jejich utváření

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 40 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0545 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde