Metodická příprava na hodinu psychologie

Základní informace

Název práce: Metodická příprava na hodinu psychologie

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Cílem mé seminární práce, je podrobné rozpracování metodické přípravy na hodinu psychologie, s určeným tématem. Je zaměřena na všechny okolnosti, které musí učitel brát v úvahu, nejen během přípravy, ale také v hodině samotné. Určené téma bude řešeno s žáky třetího ročníku střední školy. Předmět psychologie a komunikace patří mezi hlavní a je mu věnováno až 170 hodin celkem, ve 3. a 2. ročníku dvě hodiny týdně. Veškeré podrobnosti o tomto předmětu a dalších, jsou uvedeny v učebním dokumentu pro studijní obor: 53-41-M/007 Zdravotnický asistent, který je do práce také zařazen. Název celého tematického celku je: Vliv civilizace na psychiku člověka. Téma vyučovací jednotky je: Odolnost k zátěži, techniky vyrovnání se s náročnými životními situacemi.
Toto téma bylo zvoleno především proto, že znát definice stresu, frustrace a deprivace je základem a žádný učitel je při výuce neopomene. Často se však zapomíná na podporu odolnosti vůči zátěžovým faktorům a také na techniky jak se s náročnými situacemi vyrovnat. Každý z nás v životě zažije něco nepříjemného. Někdo častěji, jiný méně často, ale v zásadě každý. Když už těmto věcem mnohdy nemůžeme předcházet, naučme se s nimi bojovat tak, aby měly na naše tělo i duši minimální škodlivý vliv.

Klíčová slova

Metodická příprava, Pedagogické dokumenty, Charakteristika školského zařízení, Škola Hranice, Charakteristika vzdělávacího programu, Učební plán oboru, Učební osnova předmětu psychologie, Organizace školního roku, Příprava na hodinu psychologie, Učební úlohy dle Tollingerové, Příprava na hodinu dle S. Ryse, Didaktické pomůcky, Didaktická hlediska, Výchovné možnosti, Organizace vyučovací jednotky, Didaktický test, Mezipředmětové vztahy, Sebereflexe

Obsah

ÚVOD
1 PEDAGOGICKÉ DOKUMENTY
1.1 Charakteristika školského zařízení
1.1.1 Střední zdravotnická škola Hranice
1.1.2 Kroužky
1.2 Charakteristika oboru
1.2.1 Profil absolventa
1.2.2 Charakteristika vzdělávacího programu
1.2.3 Učební plán oboru
1.2.4 Učební osnova předmětu psychologie a komunikace
1.2.5 Organizace školního roku
1.2.6 Tematický plán předmětu psychologie a komunikace
2 PŘÍPRAVA NA HODINU PSYCHOLOGIE
2.1 Příprava na hodinu dle S. Ryse
2.1.1 Cíl vyučovací hodiny
2.1.2 Výukové cíle
2.1.3 Volba výukových metod a forem
2.1.4 Učební úlohy dle Tollingerové
2.1.5 Didaktické pomůcky
2.1.6 Zvláštní didaktická hlediska
2.1.7 Výchovné možnosti
2.1.8 Organizace vyučovací jednotky
2.1.9 Časový projekt vyučovací jednotky
2.1.10 Stručný nástin obsahu učiva
2.1.11 K realizaci přípravy
3 UČEBNICE
3.1 Učebnice pro žáky
3.1.1 Posouzení didaktické efektivity
3.2 Učebnice, studijní materiály pro učitele
4 MOTIVACE A ZÁJEM ŽÁKA
5 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝUKY
5.1 Ústní zkoušení
5.2 Didaktický test
5.2.1 Rozhodnutí o účelu didaktického testu
5.2.2 Rámcové stanovení obsahu testu
5.2.3 Upřesnění obsahu testu pomocí specifikační tabulky
6 MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY
6.1 Vertikální mezipředmětové vztahy
6.2 Horizontální mezipředmětové vztahy
7 SEBEREFLEXE
7.1 Zvolená metoda sebereflexe
8 ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM TABULEK
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0259 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde