Média a moc

Základní informace

Název práce: Média a moc

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 5 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Mediální komunikace představuje v pozdně moderních společnostech velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Média vstupují do soukromého života jedince a vnášejí do něj nebývalou měrou veřejný rozměr, sdílený s ostatními. Současně se média podílejí na formování podoby veřejného života společnosti.
Pojem média rozhodně patří mezi nejpoužívanější pojmy současnosti. Patří zde nejen televize a videohry, ale i noviny, časopisy, filmy, reklama, videa a kompaktní přehrávače.
Masová média podávají, podle určitých pravidel, svědectví o světě, s nímž jejich konzumenti nemají či nemusí mít vlastní zkušenost. Média dále přesvědčují o výhodnosti či správnosti určitého chování a o platnosti hodnot a norem a jako vyjednavači umožňují vyjasnění názorů a stanovisek. Kromě toho ještě baví své příjemce, ale mohou je také poučovat a vzdělávat.
Dějiny médií se vyznačují snahou mocenských elit nejrůznějšího typu o omezení volnosti působení médií, tedy o restriktivní zásahy. Vývoj médií se vyznačuje úsilím stejných elit o ovlivnění průběhu působení médií ve svůj prospěch dosažením předem naplánovaných efektů působení, tedy o propagandu. Propaganda a cenzura vychází z předpokladu, že média jsou volný společenský faktor, který může významným způsobem ovlivnit postoje a chování celé společnosti, v níž média působí. Sdělovací prostředky lze také považovat za prostor, kde neustále probíhá ideologický boj, a za výraz neustále se vyvíjející „dominantní ideologie“ společnosti. Existuje názor, že média mohou ovlivnit to, co se nazývá „strukturou pocitů“ existujících v dané společnosti.

Klíčová slova

Média, Mediální komunikace, Masová média, Dějiny médií, Vývoj médií, Média a společnost, Média a moc, Pojem média


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0244 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde