Má představa o sociálním státu

Má představa o sociálním státu

Základní informace - Má představa o sociálním státu

Název práce: Má představa o sociálním státu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Markéta Křivská

Datum obhajoby: 2008

Souhrn - Má představa o sociálním státu

Úvod - Má představa o sociálním státu

Pojem sociální stát nebo také stát blahobytu byl nejčastěji skloňován po 2. světové válce a vlastně průběhu celého 20. století. I dnes ve 21. století, kdy se náš stát honosí vyspělou ekonomikou a stabilitou a sociálními jistotami pro všechny občany se často potýká se sociálními problémy – s tím pro ekonomiku bolestivým systémem přerozdělování. Jednou ze skupin občanů našeho státu, která je na tomto systému závislá je skupina seniorů.
Senioři patří mezi tzv. sociálně vyloučené skupiny nebo i skupiny rizikové. Většina z nich je již ve věku, kdy nejsou schopni vykonávat práci za mzdu a jsou plně závislí na svém důchodu jako jediném možném finančním příjmu. V současné době mnoho z nich končí v domovech pro seniory či jiných zařízeních sociálních služeb, protože jejich rodiny nejsou schopné se o ně postarat. V jejich okolí není ani žádná pečovatelská či domácí zdravotnická služba, která by jim umožnila život v jejich přirozeném prostředí.
V současné době v médiích často probíraným tématem je zákon o sociálních službách. Někteří poskytovatelé sociálních služeb jej zatracují, někteří jej ba naopak s vděčností přijímají. Ale jak se říká „každá mince má dvě strany“. Proto je potřeba také se podívat na tuto problematiku i hlediska seniorů jako takových.

Ukázka - Má představa o sociálním státu

Sociální stál (angl. welfare state) je často užívaným pojmem pro označení současného moderního státu a jeho aktivit v sociální oblasti. Jeho vznik je spojován s Büsmarkovými reformami a návrhem sociálního pojištění dělníků. Büsmarkova koncepce obsahovala nejen pomoc chudým, ale spíše zahrnovala pomoc celé společnosti. Krize ve 30. letech potvrdila nepřijatelnost liberálního konceptu státu – prokázala, že tržní mechanismus sám o sobě nemůže zajistit vhodné rozvojové podmínky ani pro společnost jako celek, ani pro většinu občanů.
Někdy se vznik sociální státu uvádí do 2. světové války, kdy v roce 1942 anglický lord sir W. H. Beveridge vypracoval první komplexní systém sociálního zabezpečení. Formuloval program sociální politiky státu v podmínkách tržních vztahů založených na těchto zásadách:
a) nezbytnost vypracování a realizace komplexního sociálního programu, který by řešil problémy materiálního zabezpečení všech skupin obyvatelstva, ale i otázky nemocnosti, nevzdělanosti a další příčiny chudoby
b) přebudování a sjednocení sociálního pojištění v celostátním měřítku, které by bylo založeno na principu spolupráce mezi státem a jednotlivcem s cílem zajistit určité existenční minimum a zároveň ponechat dostatečný prostor pro iniciativu jednotlivců ke zlepšení jejich životních podmínek.

  • Mezi příčiny vzniku sociálního státu patří:
  • růst složitosti lidské společnosti
  • stále postupující demokratizace společnosti
  • vznik nových zájmů jednotlivých společenských tříd a sociálních skupin obyvatelstva
  • podstatný ekonomický růst ve většině rozvinutých zemí
  • demografické změny probíhající ve společnosti

Nosnou myšlenkou sociálního státu je přerozdělování – cestou sociální politiky znovu rozdělit to, co již bylo prvotně rozděleno trhem s cílem vyrovnat šance při vstupu do života a vytvářet pomocí sociální politiky podmínky a předpoklady pro to, aby všem občanům byl zajištěn určitým přijatelným a možnostem společnosti odpovídající životní standard, a zabezpečovat podmínky a předpoklady pro stabilitu a prosperitu společnosti jako celku.
Sociální stát se významně angažuje a má v sociální oblasti významné postavení. Přebírá na sebe ve značné míře sociální jištění obyvatel, kontroluje tak značnou část prostoru pro sociální jednání lidí. Má rozsáhlý a jednotný systém sociálního zabezpečení a značný rozsah sociálních služeb. Sociální stát se vyznačuje velkou mírou redistribuce a je náročný na ekonomické zdroje.

Závěr - Má představa o sociálním státu

Ve své seminární práci jsem chtěla nastínit problematiku stáří a s tím spojenou i problematiku pobytu seniorů v zařízeních sociálních služeb. Nechtěla bych, aby z mé práce vyznělo, že podle mého názoru je celý systém sociálního státu v oblasti péče o staré lidí špatný. Ba naopak, vím že to není jednoduché vytvořit takovou koncepci sociální politiky, aby byla většina seniorů spokojena a mohla prožívat „podzim svého života“ v celkově pohodě a radosti, v blízkosti své rodiny. Zajistit kvalitní péči o seniory v zařízeních sociální péče není vůbec žádnou levnou záležitostí. Ale myslím, že při jistých systémových politických změnách by se jistě nějaké peníze našly. Podle mého názoru, když srovnám angažovanost některých politiků ve vládě, kteří mají přeci na srdci „blaho nás všech“ je jejich měsíční příjem opravdu neadekvátní. A co například oblast vězeňství. Proč musejí obyčejní tvrdě pracují občané platit na vězně? Vždyť většina z nich není natolik nebezpečná, že by nemohli chodit pracovat, pokud to dovoluje jejich zdravotní stav, a podílet se tak finančně na nákladech za pobyt ve vězení. Vždyť většina z nich skončila ve vězení z „vlastní blbosti“. A tak bychom mohli pokračovat dál a dál.
Pokud bych se mohla vyjádřit sama za sebe, dnešnímu sociálnímu státu zcela nevěřím v tom, že bude schopen se o mně „postarat“ až budu stará. Proto si platím stavební spoření a také důchodové připojištění a dále pokračuji ve studiu na vysoké škole, abych si zvýšila své vzdělání a kvalifikaci a mohla se tak co nelépe uplatnit na trhu práce.

Klíčová slova - Má představa o sociálním státu

Sociální stát, senior, domov pro seniory, stáří, sociální politika, pojem sociální stát, welfare state, sociální oblast


Obsah - Má představa o sociálním státu

1. Úvod
2. Sociální stát obecně
3. Stáří jako sociální událost
4. Domov pro seniory v pojetí zákona č. 108/ 2006 Sb.
5. Problematika stáří v rámci sociální politiky
6. Závěr
7. Seznam literatury a pramenů

Stažení práce - Má představa o sociálním státu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0378 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde