Kvalita života onkologicky nemocných

Základní informace

Název práce: Kvalita života onkologicky nemocných

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA !


Kvalita života onkologicky nemocných

V současnosti se v Evropě vyskytuje celá řada nemocí. Jedním z nich jsou různé typy onkologických onemocnění. Tato nemoc postihuje lidi všech věkových kategorií – od nejmladších po nejstarší spoluobčany. Je to zákeřná moc, která je schopná zničit jakýkoli z našich orgánů, na který se zaměří. V České republice jí trpí kolem 400 tisíc lidí, přičemž ročně zhruba 30 tisíc lidí se zhoubným nádorem na toto onemocnění umírá. Důležitou složkou obrany proti rakovině je prevence. Pokud však přijdeme na to, že tímto onemocněním trpíme, nezbývá nic jiného, než se věnovat léčbě a bojovat o svůj život.
V dnešní době je rakovina celoplošně známé onemocnění. Nemocné s rakovinou vidíme téměř denně; v televizi, v časopisech. Na jednu stranu je dobré, že se přes televizní seriály typu Ordinace, Ulice dělá osvěta. Mnoho lidí to donutí zajít k lékaři nebo alespoň přemýšlet o svém zdraví. Zvlášť když každá televizní postava se ke svému problému staví různým způsobem. Za příklad jsem vybrala postavu ze seriálu Ulice. Ta zachraňuje svůj život kvůli své rodině, má velkou motivaci. Je to mladá žena, která svůj boj nevzdává přes kruté vyhlídky. Léčbu nese špatně, hodně zvrací, je slabá, malátná. Ale nakonec vyhraje a vyléčí se.
Druhou postavu jsem vybrala z nového filmu Ženy v pokušení. Je jí jedna z hlavních postav, babička, bývalá herečka a obletovaná dáma, která odmítá svou nemoc brát na vědomí. Nechce se léčit, nechce přijít o svůj dosavadní život. Je ochotná riskovat smrt, jen aby nezkazila svou pověst energické dámy. Ví, kdy umře, a to ji inspiruje k tomu, aby dala do pořádku svůj život a důstojně se se všemi rozloučila. Boj vzdává už dopředu, protože se bojí toho, co by následovalo – její kvality života. Přístup těchto žen k životu a k nemoci nás donutí přemýšlet, aniž bychom byli nemocní. Je to cesta, jak donutit lidi se zastavit a říct si: zkus žít jinak.
Na druhou stranu ale nemůžeme věřit všemu, co se říká v médiích. Denně se v laických časopisech dočítáme o různých onemocněních. A ne všechno je pravda. Jako například v jednom neodborném časopise jsem se dočetla, že staří lidé, pokud nemají potřebu pít, pít nemusí. Nikdy jsem neslyšela o tom, že by někdo nemusel pít. Pitný režim je důležitý v každém věku. Nebo aspoň se to tak učíme. A myslím si, že jako zdravotníci bychom měli mít stejné znalosti. Takže jak může někdo napsat takovou věc?

Rakovina je velice zatěžující. Člověk trpící tímto druhem onemocnění se musí omezit. Musí chodit na chemoterapie, brát různé léky. A nevím, co všechno musí podstoupit, aby vývoj zarazil. Především záleží na stadiu. Když má nemocný větší šanci na uzdravení, je více optimistický. Existuje takový typ lidí, který se složí hned na počátku. Ti se nejspíš budou hůř dostávat k normálnímu životu. Ale co je to normální? Pro mne je normální úplně něco jiného než pro vás. Budou se hůř vracet ke svému původnímu způsobu života. V naší společnosti můžeme také nalézt pár jedinců, kteří se nezhroutí po vyřčení diagnózy. Ti se snaží užít si života, co to jde.
V odborné literatuře se uvádí, že délka lidského života je z 15% ovlivňována dědičnými vlivy, z 15% vlivy ekologickými, z dalších 15% úrovní zdravotní péče a zbylých 55% je nepochybně závislých na životním stylu, ovlivňujícím imunitu člověka. Životní styl je poslední dobou hodně probírané téma – hlavně oblasti jako jsou výživa, tělesná odolnost a zdatnost organismu, vyrovnaná psychika, apod. Některé z těchto faktorů neovlivníme, ale ten s největším podílem (životní styl) ovlivnit můžeme. Máme jej ve svých rukou a je to právě naše zodpovědnost, jak naložíme se svým životem.
Nejdůležitější oblastí může být jídlo. V mnoha knížkách se dočteme, že některé potraviny pomáhají eliminovat nádor. Například nádory žaludku, slinivky břišní nebo tlustého střeva potlačuje zelenina, betakaroten, minerály a některé další prvky. To mě přivádí k myšlence, jak je důležité vybírat si to správné jídlo. Člověk samozřejmě nemůže myslet na všechny nemoci a preventivně si k nim vytvářet seznamy potravin, které ho ochrání. Pokud už ale nemoc udeří, proč do léčby nezapojit i správný jídelníček? Dnes se tomuto oboru věnuje velká spousta organizací i jednotlivců – máme dietology, výživové specialisty, léčitele, bylinkové poradny a prodejny. Asi má tento obor něco do sebe, vždyť už v pohádkách najdeme báby kořenářky a bylinkové babky, které svou znalostí zachraňují své „pacienty“. Tak proč neposlechnout přírodu a nevyužít jejích pokladů. Spoustu přírodních zdrojů ještě člověk neobjevil, třeba jednou najde právě v ní ten pohádkový „všelék“ na ty nejhorší nemoci.
Naopak přesně víme, co nám nejvíce uškodí a čeho by se měl člověk postižený rakovinou vyvarovat. Novodobá osvěta nás poučuje denně, že se máme držet dál od stresu, přílišné pracovní námahy, rozčilování se. Co je však největším strašákem? Cigarety a alkohol! Tuto oblast životosprávy musí pacient změnit radikálně. Zastavit konzumaci. Chceš přežít – přestaň kouřit, zní pravidlo. Je to však tak jednoduché? Jak může člověk, který například celá léta kouří, najednou přestat. Lidé jsou různí, jedni dokáží přestat ze dne na den, jiní nikoli. Ani taková zhoubná nemoc je nedokáže zastavit. Pro ně znamená konec kouření omezení jejich kvalitního života. Najednou stojíme u paradoxu – musí obětovat svou radost pro jinou, prý mnohem důležitější, radost. Pak je ale nutné najít nějakou náhražku té první slasti, něco co by jim pomohlo být zase sami sebou, ale neohrožovalo jejich zdraví.
Kromě toho nám samozřejmě ubližuje i spousta potravin, které odborníci nedoporučují ani zdravým lidem. Pacienti takové věci mají zakázané – přílišné solení, pepření, tučná a smažená jídla, alkohol. Říká se, co je dobré, je nezdravé. Naše společnost je zvyklá na taková jídla, pochutnáváme si na nich doma, dáváme si je v restauracích, někdy se objevují i ve veřejných jídelnách. Rozhodně si málokdo dává pozor na to, aby se jich zcela zřekl. Alespoň příležitostně – přece si musíme nějak obohatit náš život. Spousta lidí tvrdí, že žijí, aby jedli – musí si to užít se vším všudy, i s tím rizikem.
Jak se má ale cítit člověk, který má takové jídlo zakázané. Jak má obstát v naší společnosti. Jak se má stravovat, aby se okolí nepozastavovalo nad tím, že jí příliš zdravě – nekoukáme na takové lidi s obtěžujícím soucitem? Chudáčku, ty musíš jíst tohle? Chudáčku, ty nesmíš pít! Jak nepít ve společnosti, která je založena na alkoholu. Češi jsou národem alkoholiků. K dobrému jídlu si dají pivo, nejlepším lékem je slivovice nebo pravidelná spotřeba vína. Ke každé oslavě patří nejen přípitek. Jak zapadnout do společnosti, která je naladěna na jiný stupeň nálady. Někdy může být tato situace úsměvná, ale jindy? Není člověk trochu ochuzen, pokud nemůže zcela zapadnout do bujaré společnosti, do té své společnosti? Jak se vyhnout izolaci?
S mou poslední myšlenkou souvisí další bod mé práce. Ke kvalitě pacientova života jistě přispívá reakce rodiny a přátel, hlavně jejich přítomnost. Možnost někomu se svěřit je pro člověka hodně důležitá. Jsme lidé společenští a totální samota nám nesvědčí, ani když jsme zdraví. Nejde jen o to, aby se rodina o pacienta postarala po fyzické stránce – vozila ho do nemocnice a zase vyzvedávala, obskakovala ho, když je mu špatně – ale také ho psychicky podporovala, byla jeho motivací a zároveň nadějí. Rodinní příslušníci by se neměli v takové těžké chvíli chovat poraženecky. Měli by pacienta podpořit v boji všemi dostupnými prostředky, zajímat se o danou problematiku, sami si shánět informace o nemoci i o léčbě. Měli by také pacientovi sehnat nějakou skupinu, která je zaměřena přímo na jeho problém. Na skupinu, kde se pacienti mohou sdružovat a svěřovat se se svými stesky. I sebeobětavější přítel totiž nemůže rozumět všem pacientovým myšlenkám, někdy je potřeba potkat někoho stejně postiženého a vidět i problémy druhých. Přesto by rodina měla tvořit základní opěrný bod v boji proti rakovině. Nadějný bod budoucnosti.
Pokud pacient nemá rodinu ani přátele, je mu zvlášť doporučováno zapojit se do těchto organizací. V poslední době může také využívat internet jako širokou nabídku veškerých informací. Zde najdeme informace o prevenci, léčbě, lécích i lidech, kteří potřebují o problému diskutovat. V jednotlivých diskuzích se vzájemně podporují, radí si a kontrolují se. Sama jsem si všimla, kolik lidí tohoto způsobu využívá. Spousta stránek se této problematice věnuje. Je potřeba si však dát pozor na spoustu reklam, které se objevují mezi řádky a které nejsou zcela spolehlivé. Snaží se využít zoufalé situace lidí, což není příliš etické.

Dalším bodem životního stylu je tělesná aktivita. V poslední době je zakládáno stále více organizací, které nabízí různé programy pobytové a rehabilitační. Pohyb je záměrně používán jako podpůrný prostředek nejen pro fyzické posílení člověka, ale také z psychologického hlediska má značný význam pro získávání psychické stability, lepší vyrovnávání se s nemocí. V kolektivu stejně postižených lidí může lépe nalézt sám sebe, své místo ve společnosti, objevit novou naději. Pacienti mají možnost vyslechnout si přednášky lékařů a psychologů na různá témata z oblasti onkologie, diskutovat s nimi, ptát se na to, co je konkrétně zajímá a trápí. Součástí pobytů je i individuání a skupinová psychoterapie.
Myslím si, že tyto pobyty jsou pro pacienty důležité. Dostanou se do jiného prostředí, nejsou pod tlakem ani soucitným pohledem svých blízkých. Na chvíli mají oporu v lidech, kteří prožívají to samé. Mohou se otevřeně bavit o svých problémech nejen s ostatními pacienty, ale i lékaři, bez jakéhokoli ostychu. Hledají sebekontrolu, díky pohybu přichází na jiné myšlenky a tím si utvářejí pocity spokojenosti, bojují proti stresu.

Myslím si, že je na každém z nás, jak se k tomu postavíme. Naštěstí já, ani nikdo z mé rodiny, tímto onemocněním netrpíme, takže nemohu vědět, jak se člověk postižen rakovinou cítí. Přesto si takovou situaci dokážu představit. Jsem zdravá dvacetiletá studentka. Nebo aspoň jsem byla. Jako každého mě občas postihne nějaká ta rýma a kašel. Ale existuje někdo, kdo by tuto „závažnou chorobu“ nikdy neměl? Měli bychom si užívat zdraví, dokud ho máme. Ale máme ho? Většina z nás má v sobě nějaký virus nebo jiného původce vyvolávajícího nějaké onemocnění. Někomu se to projeví hned, někomu za pár let. I já jsem měla takového původce. Utvořil mi tzv. čokoládovou cystu na pravém laloku štítné žlázy. Bála jsem se. Nevěděla jsem, co to je. Mohla to být rakovina. Myslím si, že v takové nebo podobné situaci by se bál asi každý. Nebo ne? Podstoupila jsem řadu nepříjemných vyšetření a nakonec mi chirurgicky odebrali půlku štítné žlázy. Ale moje kvalita života se nijak nezměnila. Samozřejmě si musím hlídat každoročně odběry krve a ultrazvukové vyšetření, ale to je nic v porovnání s jinými lidmi. Dál si užívám života a vůbec se nemusím omezovat. Postavila jsem se k tomu čelem. Ale měla jsem štěstí. Mnoho lidí ho nemá.

Každý sám svého štěstí strůjce. Nikdo neovlivní osud. Kdo může za všechny nemoci? Bůh? Osud? Nebo přispíváme i my sami? Možná, že od každého něco. Přemýšlím, jak se asi cítí člověk, který má rakovinu. Takových lidí na světě není málo. Jak se cítí? Kdo jim pomáhá? Mají sílu na uzdravení? Bojují s rakovinou? To jsou otázky, na které neumím odpovědět. Každý člověk je jiný, každý jinak zareaguje. Možná se jednou dostanu do situace, kdy si tyto otázky položím sama. Pevně doufám, že se to nestane, že rakovinu mít nebudu. Ale můžu ovlivnit to, co se stane? Věřím na osud. Co se má stát, stane se. Pak buď dostanu otázky na tyto odpovědi, nebo navždy zůstanou nezodpovězeny.

Klíčová slova

Onkologie, zamyšlení, osvěta, prevence, léčba, relaxace, životní styl, rodina a přátelé, vliv okolí, onkologická onemocnění


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde