Krajské volby

Základní informace

Název práce: Krajské volby

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 102 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0039 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Historicky první krajské volby v roce 2000 se staly faktickým završením dlouhotrvající diskuse o podobě reformy veřejné správy v ČR. I přesto, že se krajské uspořádání stalo v uplynulých šesti letech plnohodnotnou součástí veřejné správy, je pro úplné pochopení významu krajské politiky a jejího dopadu do veřejného života zřejmé, že musíme tento fenomén posuzovat v celém kontextu polistopadových dějin ČR. Nová krajská reprezentace se díky rozsahu svěřených kompetencí stala do jisté míry přirozenou protiváhou vládním silám. I přesto, že můžeme na příkladu Karlovarského kraje analyzovat v pořadí již druhé krajské volby, nelze prozatím hovořit o žádných trendech, ani vyvozovat zásadní závěry. Na druhou stranu se jedná o první dílčí výstupy, které mohou být vodítkem pro úvahy o budoucím směřování krajských samospráv. Krajské volby mimo jiné ukazují na rozdílnou kvalitu lidských zdrojů jednotlivých polických subjektů. Tento moment je důležitý nejen pro dosažení dobrého volebního výsledku a jeho případné zúročení povolebním vyjednáváním, ale především ve vztahu ke schopnosti dosadit do řídích funkcí krajské samosprávy zkušené a erudované osoby. Kvalitativní předpoklady krajských elit jsou, ve spojeném modelu výkonu veřejné správy, předpokladem pro obhájení legitimity vybraného územního uspořádání.

Klíčová slova

koalice, kraje, obce, obce s rozšířenou působností, politické strany, reforma veřejné správy, státní správa, subsidiarita, územní samospráva, volby, volební systémy, krajské volby, Krajské zřízení

Obsah

1. Úvod
2. Cíle a metody práce
3. Literární rešerše
3.1 Krajské zřízení v kontextu reformy veřejné správy
3.1.1 Reforma jako předpoklad efektivní správy
3.1.2 Klíčové pojmy v oblasti veřejné správy
3.1.3 Vývoj územní správy v České republice po roce 1989
3.2 Volební systémy a utváření koalic
3.2.1 Funkce voleb v demokratickém systému
3.2.2 Volební systémy
3.2.3 Koalice v politických systémech
3.2.4 Teorie koalicí ve vtahu ke krajským volbám
4. Vznik Karlovarského kraje
4.1 Analýza volebního zákona
4.2 Geografické a demografické údaje o Karlovarském kraji
4.3 Průběh a výsledky voleb V karlovarském kraji
4.4 Zřízení Karlovarského kraje
5. Krajské volby v roce 2004
5.1 Analýzy volebních subjektů a jejich programů
5.2 Průběh a výsledky krajských voleb v Karlovarském kraji 2004
5.3 Srovnání výsledků krajských voleb v roce 2000 a 2004
6. Povolební jednání a formování orgánů kraje
6.1 Vývoj krajské politiky v uplynulém volebním období
6.2 Povolební vyjednávání
6.3 Organizační struktura Krajského úřadu
7. Závěr
8. Seznam použité literatury
9. Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0039 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde