Jiří Žáček - rozbor poezie

Základní informace

Název práce: Jiří Žáček - rozbor poezie

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 9 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Kluc

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Životopis

Jiří Žáček je český spisovatel, překladatel, lyrický a satirický básník a sběratel a tvůrce aforismů, který se narodil v Chomutově 6. listopadu 1945. Dětství prožil s rodiči ve Strakonicích. Vystudoval Střední průmyslovou školu stavební ve Volyni a stavební fakultu ČVUT v Praze. Nějaký čas pracoval v Povodí Vltavy, působil i na Krajském středisku pro vodovody a kanalizace v Benešově u Prahy. Působil jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel v Praze, kam se natrvalo přestěhoval. Absolvoval studium na pražské fakultě žurnalistiky. Byl jedním ze zakládajících členů Klubu českých spisovatelů. Krátce byl zaměstnán v nakladatelství Carmen, pracoval jako redaktor ve Vlastě, a nakonec se stal spisovatelem z povolání. Nyní žije v Praze, je ženatý, má dvě děti a jednoho vnuka.

Tvorba

Jiří Žáček je zařazen do období 70. a 80. let 20. století. Toto období je označováno jako doba normalizace. Mezníkem ve vývoji české poezie byl roku 1968, kdy na území naší republiky vpadla sovětská vojska Varšavské smlouvy. Poezie se rozdělila do tří proudů - oficiální, samizdatová, exilová. Jiří Žáček patří do proudu oficiální poezie, jehož autoři mohli publikovat doma a jejich díla byla vydávána ve státních nakladatelstvích.
Od svých současníků se liší nekomplikovaným tvarem básní a metrickým veršem s pravidelným rytmem. Do popředí čtenářského zájmu se dostal díky své spontánní nápaditosti a umění básnické improvizace, smyslu pro humor a komično, schopnosti oslovovat věkově rozlišný okruh čtenářů. Jeho tvorba je žánrově bohatá, vyniká hravostí, smyslem pro humor a ironickým nadhledem reagujícím na život. Častá je u něj obrazová kontrapozice, hádanka, protimluvy. Tvoří poezii pro děti i dospělé, školní učebnice, drama. Pár otázek a odpovědí z autorova života, na které sám odpovídá:
Co říká o životě Jiří Žáček?
Ber život jako peříčko
a odfoukne tě vítr,
ber život jako balvan
a potopí tě ke dnu

Jaký byl spisovatel ve škole?
„Zlobivý. Bavila mne čeština, ale moc mi nešla. Z matematiky jsem měl vždycky jedničky, proto jsem šel studovat na stavebního inženýra. A nakonec je ze mě stejně spisovatel.
Dokonce dostal i dvojku z chování.
„Nasčítaly se mi každodenní prohřešky, opakovaný fotbal ve třídě, rozbili jsme okno. Normálně jsme zlobili a dostali za to dvojku z chování.“

Rýmy pro kočku a pod psa a Vy mně taky! – trefně doplnil malíř Adolf Born svými ilustracemi
Sbírky
Anonymní múza (1976)
Básně založené na obyčejných příbězích prostých lidí, které si všímají zejména kontrastnosti lidských povah. Prozrazuje, proč je nutné dělat kompromisy.
Aprílová škola (1978)
Poezie pro děti založená na slovních hříčkách a ironii. Básně jsou jednoduché – mají pravidelný rytmus i rým. Jsou velmi blízké dětskému vnímání světa a lidí.
Okurková sezóna (1981)
Jedna z nejúspěšnějších Žáčkových básnických sbírek. Obsahuje verše humorné, satirické, líbivé, jednoduché, hravé a někdy i erotické. Objevují se různá témata – láska, štěstí, básnictví, škola, mladí lidé, vztahy, životní styl aj. Mezi básně jsou vloženy aforismy a citáty. Sbírka usiluje o pravdivé poznání soudobého světa a vyjadřuje obavu z jeho nesolidnosti.
Rýmy pro kočku a pod psa (1987)
Sbírka navazuje na předchozí sbírku Rýmy pro kočku a obohacuje ji. Zabývá se mnoha tématy – otázkami lidských vlastností, morálky, nové doby, mladé generace, manželství a žen, a také historickými, vlasteneckými a náboženskými otázkami.
Text-appeal (1986)
Sbírka, která se rozchází s tzv. „velkou poezií“ a směřuje k říkadlům, aforismům, epigramatice, grafickým vtipům, písňovým textům apod. Vyjadřuje pocity a projevy současného člověka.
Bajky, skorobajky a vzdorobajky (2000)
Sbírka obsahující bajky, historky a apokryfy o komice a tragice života, o vznešenosti a nízkosti, o pravdě a lži, o moudrosti a pýše, lásce a nenávisti, nad kterými je třeba se zasmát i zamyslet.

Vy mně taky!: aforismy, parodie, epigramy, humoresky

Básnická sbírka, která obsahuje výbor z Žáčkových humoristických a satirických textů, psaných od roku 1982 po současnost. Je rozdělena podle dob, ve kterých byly básně psány.
1. Okurková sezóna
Básně, psané v době uvolnění, jsou plné námětů ze života a určeny pro zasmání. Objevují se verše o manželství, o zálibě pánů v chození na pivo, přecházení na červenou, o drzé mládeži.
2. Odrhovačky
Obsahuje verše zabývající se otázkou hodnoty peněz.
3. Malá domů
Většina básní reaguje na morálku lidí.
4. Rýmy pod psa
Básně, které se ironicky vyjadřují k našim předkům a k českým emigrantům.
5. Erotikon
Básně, které velmi otevřeně a upřímně hovoří o sexu.
6. Větrné spodky
Básně, které o dobrém člověku mluví jako o ohroženém druhu.
7. Sonety
Vyjádření nespravedlnosti doby, kdy se pracující člověk nikdy nedostane nahoru, zato hlupák, který má v hlavě jen fráze, zastává vysoká místa.
8. Epitafy
Vyjádření názoru na slavné autory, kteří opěvovali jen sami sebe, byli slavní, mají velký pomník na hrobě, ale byli malí duchem. Odsouzení „informátorů“ – práskačů.
9. Hurá zpátky do Evropy
Kritika české povahy.
10. Dumky
Dumka je druh ukrajinské lidové písně. Básně se pozastavují nad lidskou hloupostí, která nezná hranic.
11. Zbrusu nové jarmareční písně českotuzemské
Básně hovoří o tom, čím jsou velikáni u nás velikány.
12. Prostopravdy
Básně vyjadřují prosté pravdy o lidech.
13. Balady
Vyjádření nespokojenosti z velké rychlosti života, ve kterém nemůžeme najít trochu klidu.

Rýmy pro kočku a pod psa

Sbírka navazuje na předchozí sbírku Rýmy pro kočku a obohacuje ji o další epigramy a humoresky. Jsou v ní zahrnuty básně od roku 1982 až do roku 1987.
1. Nerozumy
2. Cherchez la femme
3. Malá domů
4. /Li/terárium
5. Morality
Tyto části většinou nejsou určeny tématy, protože všechna témata se prolínají. Zaobírá se zde jak otázkami lidských vlastností (většinou špatných), morálky, nové doby a mladé generace, manželství a žen

Text-appeal

Sbírka Text-appeal obsahuje písňové texty, které Jiří Žáček napsal, a kterých se ujali folkoví i pop-rockoví interpreti (např. Michal Prokop). Přesto nijak nesnižují kvalitu autorovy básnickosti a vykazují typické znaky jeho poetiky. Žáčkovi totiž skvěle sedí lehkost písňové formy, která se tímto doplní s hravostí jeho veršů.

Klíčová slova

Jiří Žáček, rozbor poezie, Aprílový sonet o tuzemských mudrcích, rýmy pod psa, znaky, básnické prostředky, Balady o blbosti, Text-appeal, Rýmy pro kočku a pod psa


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0340 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde