Jak napsat diplomovou nebo bakalářskou práci ?

Základní informace

Název práce: Jak napsat diplomovou nebo bakalářskou práci ?

Typ práce: Odborný průvodce

Rozsah práce: 25 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Monika Chalupská, PhD.

Datum obhajoby: 2007

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0010 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Klíčová slova

Diplomka, Bakalářka, Diplomová práce, Bakalářská práce, Zadání bakalářské práce, Zadání diplomové práce, Jak napsat práci, Jak napsat bakalářskou práci, Jak napsat diplomovou práci, Jak napsat absolventskou práci, Napsání práce, Jak napsat diplomku, Jak napsat bakalářku, Oponent práce, Vedoucí práce, Odborná komise, Teze, Zadání práce, Prohlášení o samostatnosti, Poděkování vedoucímu, Citace, Bibliografická citace, Obhajoba práce, BP, DP, Úvod, Přílohy, Seznam obrázků, Seznam grafů, Seznam literatury, Literatura, Práce návod, Práce postup

Obsah

0 Úvodem
1 Ještě než začneme psát
2 Příklady zadání bakalářské a diplomové práce
2.1 Zadání bakalářské práce
2.2 Zadání diplomové práce
3 Posloupnost prací na diplomové či bakalářské práci
4 Jak hodnotí konzultant a oponent
4.1 Posudek vedoucího bakalářské práce
4.2 Posudek diplomové práce
5. Formální a obsahová stránka BP a DP, jejich členění
5.1 Teze
5.2 Fáze kompletace pro tisk - začátek práce
5.2.1 1. list - Titulní list
5.2.2 2. list - Zadání BP či DP
5.2.3 3. list - Prohlášení o samostatnosti vypracování
5.2.4 4. list - Poděkování Vedoucímu odborné práce
5.2.5 5. list - Souhrn a klíčová slova
5.2.6 Osnova, obsah
5.2.7 Úvod
5.3 Jádro práce
5.4 Závěr práce
5.5 Konec práce
6 Formální prostředky, u nichž často chybujeme
6.1 Autor, čtenář
6.2 Srozumitelnost
6.3 Citace
6.4 Bibliografická citace
6.5 Poznámky, odkaz, uvádění příkladů, grafy a tabulky, přílohy, seznam grafů
6.6 Interpunkce
7 Před odevzdáním BP či DP a před obhajobou

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0010 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde