Interpretace plakátu Understanding is everything

Základní informace

Název práce: Interpretace plakátu Understanding is everything

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Cílem této práce je analýza a interpretace komunikačního produktu společnosti Gulf Oil Corporation z komunikačně-pragmatických pozic. Nástrojem analýzy je analýza semiotická. V závěru jsem před diskurzivními interpretacemi upřednostnil ideologický rozbor, jehož předností je plauzibilita v rámci jakéhokoliv diskurzu.
Komunikačně pragmatický přístup ke zkoumání kultury pochází z oblasti jazykových věd. Uplatňuje se od 60. let 20. století, představuje odklon od systémově orientovaných věd (tj. strukturalismu) ve prospěch orientace na praktické užívání jazyka. Vyhraněně jej představují zejména filozofie přirozeného jazyka, recepční estetika, textová lingvistika, kognitivní vědy a pragmatika, která se vymezila jako teorie předpokladů lidského dorozumívání.
Podstatou komunikačně pragmatického přístupu je zjištění, že lidská kultura je předpokladem a současně výsledkem procesu lidského dorozumívání a že elementárním nástrojem konstrukce sociální reality je jazyk. Produkty kultury proto nelze studovat (tak jak to připouštěla např. strukturalistická metoda) samy o sobě, bez vztahu k těmto procesům čili bez vztahu k jeho konkrétním producentům a konzumentům.
Bazálním přínosem komunikačně pragmatického přístupu ke zkoumání kultury je schopnost sjednotit rozličné koncepty světa zprostředkované světy ze slov v koncepci pragmatických předpokladů komunikace a komunikačních kompetencí dorozumívajících se subjektů.

Klíčová slova

Understanding is everything, interpretace, sémiotická analýza, konotace, denotace, mýty, ideologie, Barthes, Volek

Obsah

1. ÚVOD
2. KOMUNIKAČNĚ PRAGMATICKÝ PŘÍSTUP KE KULTUŘE
3. METODA SÉMIOTICKÉ ANALÝZY
4. IDENTIFIKACE KOMUNIKAČNÍHO PRODUKTU
5. POSELSTVÍ KOMUNIKAČNÍHO PRODUKTU
6. MÝTY
7. IDENTIFIKACE MÝTŮ
8. IDEOLOGIE OBECNĚ
9. REKONSTRUKCE IDEOLOGIE TEXTU
10. IDEOLOGIE ČTENÁŘE
11. ZDROJE
12. PŘÍLOHA 1 – INTERPRETACE SEGMENTU PLAKÁTU UNDERSTANDING IS EVERYTHING – LOGO SPOLEČNOSTI GULF


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0206 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde