Interakce mezi zdravotnickým personálem a geriatrickými pacienty

Základní informace

Název práce: Interakce mezi zdravotnickým personálem a geriatrickými pacienty

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 78 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Renata Bolechová DiS.

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0307 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Ve své bakalářské práci jsem se rozhodla zabývat problematikou seniorů umístěných v léčebně pro dlouhodobě nemocné (LDN), konkrétně otázkou interakce mezi zdravotnickým personálem a geriatrickými pacienty. Téma i způsob provedení výzkumného projektu mají kořeny v mém předchozím vzdělán a celkovém osobnostním nastavení. Vystudovala jsem pastoraci na vyšší odborné škole a kvůli zájmu o seniory a problémy, které se jich dotýkají, jsem byla v častém kontaktu jak s nimi, tak s lidmi, kteří se seniory pracují. Mnohdy jsem se tak setkala s negativním hodnocením situace seniorů v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, ať již ze strany pracovníků neziskových organizací, médií, seniorů samotných nebo mých známých, což mne zaujalo a pochopila jsem to jako výzvu k prozkoumání dané oblasti. Existují odborníci i laici, kteří zastávají názor, že stáří je životní perioda, kterou lze prožít kvalitně, a že i staří lidé, kteří jsou již ve velké míře závislí na druhých lidech, mají svá práva a důstojnost (Kalvach, Onderková, 2006; Evropská charta pacientů seniorů podle Haškovcová, 2002). K tomuto názorovému proudu bych se ráda se svým výzkumem připojila. Mým záměrem je vyplnění prázdného místa v dosavadním zkoumání problematiky léčeben pro dlouhodobě nemocné. Nenašla jsem publikaci, která by se tomuto tématu věnovala z antropologického hlediska, jakkoli zrovna etnografický přístup by mohl pomoci zachytit prostředí LDN v jeho celistvosti. Následující bakalářská práce je pokusem o načrtnutí živého obrazu jednoho konkrétního oddělení LDN, přičemž zorný úhel pohledu pozorovatele je zaostřen na interakci mezi personálem a pacienty. Cílem mého výzkumu bylo popsat a pokusit se porozumět tomu, co se na LDN odehrává, jakým způsobem a proč se to děje. Během šesti měsíců, které jsem jako sanitářka a zároveň výzkumnice na oddělení LDN strávila, jsem pochopila, jak komplexním a různorodým jevem tato interakce je. Proto chci již v úvod zdůraznit, že jsem se ve svých interpretacích nasbíraných dat nutně dopustila mnoha zjednodušení, a vyjádřit tak výzkumnickou pokoru, se kterou se v této práci snažím přistupovat ke zkoumanému jevu.

Klíčová slova

Antropologie, etnografie, etnografický výzkum, senioři, gerontologie, zdravotnická péče, komunikace, interakce, zdravotnický personál, LDN, léčebna dlouhodobě nemocných, problematika stáří a nemoci, vysoký věk, nemoc, způsoby komunikace, kvalita péče, komunikační strategie, kvalita života, faktory, pacient, výzkum, zúčastněné pozorování, metoda, terén, výzkumník


Obsah

1. Úvod
2. Téma výzkumu
2.1 Teoretické ukotvení
2.2 Výzkumný cíl
2.3 Výzkumné otázky
2.4 Struktura výkladu
3. Metodologie
3.1 Výzkumná strategie a výzkumné pole
3.2 Techniky sběru dat
3.3. Analýza sebraných dat
3.4 Popis a reflexe výzkumu
3.5 Etické problémy
4. Popis prostředí LDN a jeho aktérů
4.1 Popis oddělení
4.2 Personál
4.3 Pacienti
5. Každodennost – režim LDN
5.1 Ranní směna
5.2 Denní směna
5.3 Noční směna
6. Interakce mezi zdravotnickým personálem a pacienty
6.1 Situace, ke kterým se interakce nejčastěji váže
6.1.1. Stav pacienta
6.1.2 Jídlo a pití
6.1.3 Hygiena
6.1.4 Vyměšování
6.2 Interakční strategie zdravotnického personálu
6.2.1 „Mateřská školka“
6.2.2. „Nejsme služky“
6.2.3 Rozdílné jednání s oblíbenými a neoblíbenými pacienty
6.2.4 My vs. oni, teritorium, řád
6.3 Interakční strategie pacientů
6.3.1 Snaha o soběstačnost
6.3.2 Slušnost
6.3.3 Přijetí sebepojetí personálu a jeho způsobu komunikace
6.3.4 „Komadující“ pacient
6.3.5 Oblíbení a neoblíbení pacienti
7. Faktory ovlivňující interakci mezi zdravotnickým personálem a pacienty
7.1 Osobnost
7.2 Osobní sympatie a antipatie
7.3 Zaměstnanecký kolektiv
7.4 Zvyk
7.5 Délka pobytu pacienta na oddělení
7.6 Stav pacienta
7.7. Únava, stres, „špinavá“ práce
8. Závěr
9. Literatura


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0307 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde