Francis Bacon – Nové Organon

Základní informace

Název práce: Francis Bacon – Nové Organon

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: PhDr. Jarmila Šťastná

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Pro svou seminární práci jsem si vybrala knihu Francise Bacona – Nové Organon, která vychází z autorova úsilí po reformě věd a novém pohledu na přírodu. V knize mne velice zaujal autorův názor na výuku ve školách, proto jsem si toto téma vybrala jako ústřední otázku ve své práci, které bych se chtěla následně věnovat. Na úvod bych vás ráda seznámila s životem a tvorbou tohoto novověkého filosofa, dále se souhrnně věnuji obsahu knihy a v závěru pojednávám o hlavním tématu této práce, tedy o pohledu na výuku.
Francis Bacon se narodil 22.1.1561 v Londýně, v sídle svého otce, tzv.domě Yorků. Jeho otec byl nižším šlechticem, který se dopracoval do funkce úřadu státního kancléře. Bacon vystudoval práva na univerzitě v Cambridgi a za vlády krále Jakuba I. se stal lordem kancléřem, získal hodnost paira a titul lorda z Verulanu.
Bacon se během svého života několikrát zabýval myšlenkou přestavby dosavadních věd, avšak z tohoto velkolepého plánu se nám dochoval pouze náčrt rozdělení s názvem Veliké obnovení věd, z nichž se podařilo dokončit a v roce 1620 vydat pouze Nové Organon. Kniha představuje návod, jak správně vykládat přírodu, přičemž je kladen důraz na její soustavné pozorování. Samotný název nové organon představuje nový nástroj a vnímání přírody prostřednictvím indukce.
V knize Nová Atlantida, vydané roku 1624, se zabývá myšlenkou moci člověka nad přírodou a je významným dokladem Baconovy vědecké a literární fantazie. Legendu o bájné Atlantidě autor značně pozměnil, a tak tento ostrov zasadil kamsi do Tichého oceánu, jehož přesnou polohu nikdo nezná. Ostrov je zabydlen lidmi, kteří za pomoci vyspělé vědy a techniky usilují o ovládnutí přírody a společnost zde funguje na principu velké laboratoře, kde ve veřejných a státních úřadech zasedají nejvýznamnější vědci mnoha oborů a za pomoci síly vody a větru vyrábějí nové stroje. V knize je prokázáno velké Baconovo stylistické nadání a jelikož byl současníkem Williama Shakespeara, bylo mu často připisováno právě autorství Shakespearových děl, což se však podařilo vyvrátit.
Tento anglický filosof zastával názor, že pouze zkušenost dokáže potvrdit pravdivost poznatků, a proto je považován za zakladatele empirismu. Baconovy názory a snaha o reformu věd ovlivnila i názory Jana Amose Komenského, na kterého zapůsobilo především úsilí, aby věda vycházela z potřeb lidí.

Klíčová slova

Francis Bacon, Nové Organon, Hodnost paira, Lord z Verulanu, Veliké obnovení věd, Nová Atlantida, Prvá kniha aforismů, O výkladu přírody aneb o vládě člověka, Druhá kniha aforismů, O výkladu přírody, čili království člověka

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0258 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde