Extremismus a jeho vývoj v České republice po roce 1989

Základní informace

Název práce: Extremismus a jeho vývoj v České republice po roce 1989

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 42 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0195 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Změna politického systému po r. 1989, konec studené války, otevření hranic, návrat řady zemí bývalého sovětského bloku k demokracii a tržní ekonomice a s tím související pád tzv. " železné opony " byl příčinou toho, že Česká republika se po roce l989 stala análem působení řady mezinárodních kriminálních skupin. Začaly se objevovat nové, nám dosud neznámé patologické jevy jako prostituce, drogové problémy, obchod s lidmi, praní špinavých peněz, migrace a zejména v poslední době terorismus a s ním úzce spjaté extremistické projevy různých skupin pohybujících se na našem území. Těmto " new threats " - novým hrozbám, které mají globální rozměr, čelí celá řada i vyspělých zemí s velkými obtížemi. Do České republiky přišly tyto jevy jak zvenčí, tak v nebývalé míře vybujely z domácího podhoubí. V naší transformující se zemi se zastaralým právním systémem nalezly živnou půdu a vstup do demokratického života byl i vstupem do světa zločinu.
Protože nová zahraniční politika České republiky je založena na principu politické svobody, tak náležitě došlo k tomu, že zde začaly vznikat nové skupiny programově útočící na nový politický systém, na samou podstatu demokracie, což je případ politického extremismu. Obecně lze konstatovat, že pro stabilní společnost představuje extremismus okrajový problém, který však ve svém důsledku, zejména když část veřejnosti je k projevům extremismu lhostejná či s ní sympatizuje, může vést k různým sociálním konfliktům a dokonce k politické destabilizaci.
Extremismus, projevující se na území České republiky, je výrazně ovlivňován ideologicky na rozdíl od extremismu v zahraničí, kde za dominantní lze označit faktory politické a rasové.
Extremismus v České republice je ovlivňován zéjména extremismem v sousedním Německu a Rakousku. Průvodním jevem extremismu je pak narůstající závažná trestná činnost a radikálnější postoj některých skupin obyvatelstva k určitým sociálním skupinám, speciálně pak cizincům. Pravicoví extremisté v uvedených státech se proto orientují na extremisty v České republice, prostřednictvím kterých se snaží prosazovat své cíle nebo získat alespoň podporu své činnosti.
Podle některých autorů je extremismus průvodním jevem demokratické společnosti a proto se každá demokratická společnost potýká s extremismem a nemá dostatek účinných mechanismů na její obranu. Otevřenou otázkou nyní zůstává, jak se Česká republika s tímto novým fenoménem, u nás dosud spíše neznámým, vyrovná.
Ve své práci bych chtěl vzhledem k aktuálnosti a společenské nebezpečnosti extremismu předložit policejní praxi stručný, ale ucelený pohled na extremismus, jeho příčiny, rozdělení, charakteristiku, rysy a projevy až ke zvláštnostem dokazování a právní kvalifikaci projevů extremismu.

Klíčová slova

Extremismus, Základní dělení extremismu, Extremismus pravicový, Extremismus v ČR, Představitelé extrémní pravice, Extremismus levicový, Představitelé extrémní levice, Český anarchismus, Extremismus náboženský, Sekty, Sekty v ČR, Manipulace v sektách, Extremismus destruktivní, Terorismus, Fenomenologie společenských konfliktů

Obsah

Úvod
1. Extremismus, pojem a charakteristika
1.1. Základní dělení extremismu
2. Extremismus pravicový
2.1. Představitelé extrémní pravice
2.2. Některé hudební skupiny a nelegální tiskoviny s extrémně pravicovým zaměřením
2.3. Trestná činnost stoupenců extrémní pravice
3. Extremismus levicový
3.1. Představitelé extrémní levice
3.2. Český anarchismus
3.3. Trestná činnost stoupenců extrémní levice
4. Extremismus náboženský
4.1. Pojem a základní znaky sekt
4.2. Psychická manipulace v sektách
4.3. Sekty v ČR a v zahraničí
5. Extremismus destruktivní - terorismus
6. Fenomenologie společenských konfliktů
6.1. Extremismus jako kriminogenní faktor
6.2. Rasově motivovaná TČ mládeže
6.3. Typické způsoby páchání rasově motivované trestné činnosti a jejich objasňování
7. Možnosti regulace projevů extremismu
Závěr
Seznam použité literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0195 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde