Etika médií

Základní informace

Název práce: Etika médií

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0196 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Každý z nás dochází každodenně do styku s medii – v podobě novinových, časopisových článků, rozhlasových či televizních zpráv, reportáží atd. Tím, že toto bereme jako automatickou každodenní, všední věc, si možná ani neuvědomujeme jak je jejich informovanost důležitá a jak významnou roli zejména v demokratické společnosti novináři hrají. Můžeme směle říci, že jsou jakýmsi kontrolním nástrojem demokracie, kontrolou událostí, činů, skutečností zejména veřejného života a osob veřejně činných.. Přirozeně se novinářská práce nezabývá pouze politickou problematikou, ale věnuje se veškerým aspektům lidské činnosti – zábavě, vzdělání, kultuře, sportu atp. – zkrátka všemu co sebou život člověka ve společnosti přináší.
Cílem této práce je náhled na funkci a činnost médií s ohledem na morální pravidla chování – nejčastěji nazvanými etické kodexy - které jsou pro novináře stejně závazné jako předpisy právní, samozřejmě s odlišnou možností sankcí v případě porušení. Tato pravidla chování jsou výrazem hlavních zásad a principů novinářské práce

Klíčová slova

Etika, Etické přístupy, Etika médií, Etický kodex, Média, Funkce médií, Etické kodexy, Základní etické přístupy, Etiky, Etický kodex a média

Obsah

ÚVOD
1 VYMEZENÍ POJMU ETIKA
1.1 Základní etické přístupy
2 MÉDIA
2.1 Funkce médií
2.2 Média a moc
3 ETIKA MÉDIÍ
3.1 Etický kodex a média
ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0196 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde