Dysfunkce v partnerské komunikaci, v rodině, rozvod a jeho vliv na dítě

Základní informace

Název práce: Dysfunkce v partnerské komunikaci, v rodině, rozvod a jeho vliv na dítě

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 109 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0124 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bakalářská práce se zabývá současnou rodinou, dysfunkcí v komunikaci v rámci rodiny a rozpadem rodiny. Dále si všímá možných nástinů řešení krizí a konfliktů, které se mohou v manželství vyskytovat. Zaměřuje se na rozvod a dopad rozvodu na děti a jejich další život. Práce se zaměřuje na dobu po rozvodu a všechny změny, které neúplná rodina přináší. Část praktická je věnována dotazníkovému šetření a je v ní popsán výsledek šetření.

Obsah

Úvod
1 Vznik manželství, rodiny
1.1 Komunikace a krize v rodině
1.2 Způsoby zániku manželství
1.3 Rozvod v České republice
2 Model současné rodiny
2.1 Společenské klima a pohled na rozvod
2.2 Rozvod jako řešení krize v manželství
2.3 Manipulace
2.3.1 Důsledky manipulace
2.3.2 Způsoby obrany proti manipulaci
2.4 Rozvod a jeho dopad na jednotlivé členy rodiny
3 Konflikt a jeho teorie
3.1 Druhy konfliktů
3.1.1 Intrapersonální konflikty
3.1.2 Interpersonální konflikty
3.2 Jak konflikty vznikají?
3.3 Zpracování konfliktu
3.4 Asertivita
3.4.1 Deset asertivních práv
3.4.2 Asertivní techniky
3.5 Neadekvátní způsoby komunikace
4 Rozvod v České republice
4.1 Statistická fakta o rozvodovosti v České republice
4.2 Rozvodovost
4.3 Rozvod a průběh rozvodu pro jednotlivé členy rodiny
5 Jak děti reagují na rozvod - co rozvodem děti ztrácí
5.1 Adaptační fáze prožití rozvodu a psychorozvod
5.2 Vlastní reakce dětí, s přihlédnutím k jejich věku
5.3 Důsledky rozvodu pro další život dětí
5.4 Reakce rodičů na rozvod a situaci, která nastává pro jejich děti
6 Vznik neúplné rodiny - shoda pohlaví rodiče a dítěte ve výhradní péči
6.1 Neúplná rodina a možná změna role dítěte v ní
6.2 Neúplná rodina, ale vyrovnané dítě s výhradní péčí jednoho rodiče
6.3 Neúplná rodina a dlouhodobé problémy dětí opačného pohlaví
7 Praktická část - studie: vzorek dětí a jejich hodnocení rozvodu
7.1 Výsledky šetření
7.2 Doporučení
7.3 Závěr praktické části
8 Závěr
9 Seznam použité literatury
10 Seznam obrázků
11 Seznam příloh

Klíčová slova

Dysfunkce v partnerské komunikaci, Problémy v rodině, Rozvod, Problémy v partnerském vztahu, Krize v rodině, Zánik manželství, Rozvod v České republice, Model současné rodiny, Krize v manželství, Dopady rozvodu, Intrapersonální konflikty, Interpersonální konflikty, Asertivita, Neúplná rodina, Rozvodovost, Psychorozvod, Důsledky rozvodu, Rozvodovost v ČR

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0124 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde