Drogy

Základní informace

Název práce: Drogy

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 27 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008


Souhrn

Být pedagogem nebo vychovatelem je dnes velmi nesnadné. Dnešní děti dospívají mnohem rychleji a mnoho informací o životě získávají dříve, než jim mohou skutečně porozumět a vyrovnat se s nimi. Neustále narůstá počet lidí závislých na drogách, zatímco jejich věk se stále snižuje. Drogová závislost je jev nesmírně složitý. Důvody k užívání drog bývají nejrůznější. Od hloupé hry přes psychickou labilitu jedince, pokřivené sociální vztahy v rodině, neschopnost vyrovnat se s nějakou osobní prohrou, až k dědičné dispozici.
Chtějí – li pedagogové, vychovatelé i rodiče uspět v boji s tímto náročným problémem, musí si položit tři základní otázky: S jakými drogami se mohou dnes děti setkat? Jaké škodlivé následky má zneužívání drog? Jakými způsoby mohu dítěti pomoct vyhnout se drogám nebo se od nich odpoutat?
Bohužel počet způsobů, jak se děti setkávají s drogou, neustále roste a tzv. „práh odporu“ vůči drogám se snižuje. Proto by mělo dítě co nejdříve získat co nejvíce informací o drogách především od svých rodičů. Protože ale většina rodičů a vychovatelů dnešních patnáctiletých dětí nemá vlastní zkušenost s drogou, dopouštějí se často velmi zjednodušených reakcí, projevují málo trpělivosti, což nadělá často více škody než užitku.

Moje výzkumná sonda je zaměřena na děti navštěvující sedmé a osmé třídy III. základní školy a II. Základní škola Boženy Němcové v Zábřehu na Moravě. Zábřeh je asi patnáctitisícové město ležící na severní Moravě. Najdeme tu, tak jako v podobných městech, taneční kluby, veřejná hřiště, zájmové spolky, ve kterých mají možnost scházet se mladí lidé a užívat si svého života. I v tomto městě jsou tedy žáci ohroženi všudypřítomným nebezpečím, drogami, a vznikající závislostí na ně.
Do svého dotazníku jsem vybrala otázky, které by měly průřezově zjistit situaci mezi dětmi. Jsou zaměřeny na jejich informovanost, tedy co o tomto problému vědí, jaké znají drogy, kdo je o jejich nebezpečí poučil, jaký byl podíl školy na osvětě. Dále se zaměřuji na dětskou zkušenost s drogou, míru dostupnosti ve městě, názor žáků na užívání drog.
Všechny otázky by se tedy daly rozdělit do dvou oblastí: informovanost a zkušenost. Tímto dotazníkovým šetřením bych chtěla zjistit, jestli jsou zábřežské děti na tento problém dostatečně připraveny školou či jestli mají větší podíl na připravenosti svých dětí rodiče.
Svou práci jsem postavila na výsledcích tohoto dotazníkového šetření. Zároveň jsem jej chtěla propojit s vybranými poznatky z obecné teorie o drogách. Klasifikace drog mi přišla jako téma velmi známé, proto se mu nechci příliš věnovat. Spíše se zastavím u různých možností prevence, legislativním zakotvení problému a u způsobů, jak může okolí pomoci svému toxikomanovi. Všechny oblasti, kterými se budu teoreticky zabývat, se vztahují ke konkrétním otázkám v dotazníku.

Klíčová slova

Drogy, Rozdělení drog, Návyková látka, Závislost, Rozdělení závislostí, Legalizace drog, Marihuana, Toluen, Aceton, Heroin, Morfin, Durman, Creck, LSD, Lysohlávky, Kokain, Pervitin, Alkohol, Extáze, Efedrin, Kodein, Halucinogeny, Konopné drogy, Tlumivé látky, Stimulancia, Inhalanty

Obsah

1. Úvodem
2. Obecně o drogách
3. Legalizace drog
4. První pomoc
5. Užitečné kontakty
6. Prevence
7. Vyhodnocení výsledků dotazníku
8. Závěrem
9. Použitá literatura

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0267 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde