Domácí násilí na mužích

Základní informace

Název práce: Domácí násilí na mužích

Typ práce: Absolventská práce

Rozsah práce: 84 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Daniel Suchánek, DiS.

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0085 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Absolventská práce: „Domácí násilí na mužích“ pojednává o novém fenoménu domácího násilí, a to domácího násilí na mužích. Popisuje zde dosud získané zjištění zejména zahraničních výzkumů, ukazuje mediální obraz tohoto jevu v ČR. Obsahuje také malou anketu, zaměřenou na domácí násilí jako celek, a také i na jeho nový druh, domácí násilí na mužích.


Obsah

1. Úvod
2. Teoretická část
3. Pojem násilí
3.1. Fyzické
3.2. Verbální
3.3. Sociální násilí
3.4. Ekonomické násilí
3.5. Sexuální násilí
3.6. Psychické a emocionální násilí
3.7. Institucionální násilí
3.8. Mediální násilí
3.9. Rasové násilí
4. Agresivita
5. Mediální obraz domácího násilí
6. Práce s oběťmi
6.1. Legislativa
6.2. Intervenční centra
6.3. Nestátní neziskové organizace - NNO
6.3.1. Bílý kruh bezpečí
6.3.2. ACORUS
6.3.3. ProFem o.p.s.
6.3.4. DONA linka
6.3.5. Koordona
6.3.6. o.s.ROSA
7. Praktická část
7.1. Příprava dotazníku
7.1.1. Teoretický rozbor problematiky
7.1.2. Pracovní hypotézy
7.1.3. Terénní sběr informací
7.1.4. Vyhodnocování dat
7.1.5. Interpretace dat
7.2. Výsledky dotazníku
7.3. Souhrn ankety
8. Závěr
Přílohy
Příloha č.1 – Znění dotazníku
Příloha č.2 – článek z časopisu Týden
Příloha č.3 – článek z časopisu Mladá fronta Plus
Příloha č.4 – článek z časopisu Týden
Příloha č.5 – článek z Lidových novin
Příloha č.6 – záznam rozhlasového pořadu – Český rozhlas
Příloha č.7 – reflexe vztahu
Příloha č.8 – článek z novin 24 HODIN
Použité a citované zdroje
Seznam zkratek
Internetové odkazy

Klíčová slova

Násilí, Domácí násilí, Násilí na mužích, Společnost, Násilí v rodině, Domestic violence, Pojem násilí, Sociální násilí, Média, Ekonomické násilí, NNO, Fyzické násilí, Agresivita, Psychické násilí, Oběť, Verbální násilí, Legislativa, Emocionální násilí, Intervenční centra, Institucionální násilí, Mediální násilí, Rasové násilí, Práce s oběťmi, Bílý kruh bezpečí

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0085 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde