Domácí násilí jako celospolečenský problém

Základní informace

Název práce: Domácí násilí jako celospolečenský problém

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 65 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0245 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Za téma své bakalářské práce jsem si vybrala jeden z negativních společenských jevů, ohrožující celou společnost – domácí násilí.
Cílem této práce je zmapovat obecné informace o domácím násilí a přehledně informovat o nové legislativě a projektech týkajících se domácího násilí, uskutečňovaných v České republice a v Evropské unii. Tato tématika je velmi aktuální zejména v poslední době, neboť díky úsilí mnoha organizací a jednotlivců se od 1. 1. 2007 změnila legislativa a Česká republika se zařadila mezi státy s proaktivní reakcí na domácí násilí.
Tato práce je záměrně čistě teoretická. Je rozdělena do pěti kapitol. Po úvodu se zaměřuji na podstatu násilí v rodině, což je jev, který provází lidstvo po celou dobu jeho historie. Tak, jak se mění a vyvíjí společnost, mění se a vyvíjí i pohled na tento jev. Uvádím zde situace, které mohou fungovat jako možné příčiny domácí agrese.
V další kapitole pak charakterizuji domácí násilí, jeho průběh a formy. Pozornost věnuji různým příčinám vzniku násilí, pachatelům a klasifikuji oběti domácího násilí. V závěru této části se zaměřuji na legislativu, informuji o zákonu č. 135/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti ochrany před domácím násilím a zavádí se institut „vykázání“.
Následující kapitolu jsem rozdělila na tři oddíly. V prvním podávám výčet a krátkou charakteristiku organizací, které se ve své činnosti zabývají přímou i nepřímou pomocí obětem domácího násilí. Ve druhém oddílu uvádím projekty realizované v České republice. V závěru této kapitoly se snažím podat stručnou charakteristiku programů DAPHNE a vybírám několik projektů zaměřených na domácí násilí a realizovaných v rámci programů DAPHNE I – II.
Přílohu této práce tvoří několik výsledků druhého srovnávacího reprezentativního výzkumu STEM o vnímání domácího násilí v ČR. Dále předkládám několik statistik uveřejněných Bílým kruhem bezpečí a DONA linkou.

Domácí násilí je jev, který doprovází lidstvo celou jeho historií. Stejně jako např. chudoba bude stále lidstvo doprovázet. Ale je na lidech, aby jeho následky byly co nejmenší. Tato problematika byla po velmi dlouhou dobu přehlížena jako něco nepodstatného, co je v zásadě normální. Převažovala tendence do těchto konfliktů nezasahovat, protože jsou záležitostí rodiny, a nikoli široké veřejnosti. V dřívějších letech byly výzkumy zaměřující se na tento fenomén spíše výjimkou. Lidé nechtěli vědět, že se násilí odehrává v místech lásky a porozumění. Veřejnost se začala o tento jev zajímat až v poslední době, zejména od osmdesátých let minulého století se tento zájem zvětšuje.

Klíčová slova

Domácí násilí, Násilí, Podstata násilí, Průběh domácího násilí, Formy domácího násilí, Příčiny domácího násilí, Pachatel, Oběť, Pomoc obětem, Projekt Hráz, Metoda SARA, Kampaň proti domácímu násilí, KOORDONA, Mosty pro ženy, Program DAPHNE II, DAPHNE

Obsah

1. Úvod
2. Podstata násilí
2.1. Rodina jako instituce s přítomností násilí
3. Domácí násilí
3.1. Průběh domácího násilí
3.2. Příčiny domácího násilí
3.3. Formy domácího násilí
3.4. Pachatel a oběť
3.5. Legislativa
4. Pomoc obětem domácího násilí
4.1. Výčet organizací
4.2. Projekty v České republice
4.2.1. Projekt Hráz
4.2.2. Metoda SARA
4.2.3. Kampaň proti domácímu násilí
4.2.4. KOORDONA
4.2.5. Regionální podpora informovanosti o nonstop lince pomoci obětem domácího násilí
4.2.6. Interdisciplinární přístup k řešení domácího násilí v Ostravě
4.2.7. Mosty pro ženy
4.2.8. Pomoc obětem domácího násilí v Ostravě
4.3. Program DAPHNE II
4.3.1. Vybrané projekty programů DAPHNE a DAPHNE II
5. Závěr
Použitá literatura
Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 180 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0245 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde