Dokumentace objektové činnosti pro Hasičský záchranný sbor (fikce)

Základní informace - Dokumentace objektové činnosti pro Hasičský záchranný sbor (fikce)

Název práce: Dokumentace objektové činnosti pro Hasičský záchranný sbor (fikce)

Typ práce: Seminární práce

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Poznámka: PRÁCE ZDARMA

Dokumentace objektové činnosti pro Hasičský záchranný sbor (fikce)

V objektu se vyskytují utajované informace stupně utajení Vyhrazené a Důvěrné ve formě a počtech: 1) Listiny (písemnosti) 288 ks (z toho 100 důvěrných a 188 vyhrazených); 2) Nosná média (CD ROM, DVD) 28 ks (z toho 8 důvěrných a 20 vyhrazených); 3) HDD 10 ks (z toho 5 důvěrných a 5 vyhrazených). Vyzrazení nebo zneužití utajované informace porušením povinnosti při její ochraně fyzickou osobou, která má přístup k utajované skutečnosti. Vyzrazení utajované informace aktivní činností neoprávněné osoby za účelem získání utajované informace, a to pozorováním, odposloucháváním, snímáním parazitního elektromagnetického vyzařování nebo bezprostředním přístupem k utajované informaci. Zánik utajované informace zničením jejího nosiče požárem nebo vodou. Na základě vyhodnocení hrozeb a zranitelnosti utajovaných informací je stanovena míra rizika „malé riziko“.

Název objektu, jeho dislokace: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Pražská ul. 12, 112 51 Praha. Objekt HZS je zařazen na základě sbírky interních aktů řízení GŘ HZS ČR a náměstka MV č. 33/2002 do III. skupiny. Objekt HZS tvoří komplex administrativních a provozních budov. Administrativní část tvoří tři budovy, z nichž jedna je třípodlažní a dvě budovy jsou dvoupodlažní. Administrativní budovy spolu s vnějším zděným oplocením tvoří vnější hranici objektu do Pražské a Nádražní ulice. Hlavní vstup a vjezd do objektu HZS je z Pražské ulice. Vjezd z Nádražní ulice slouží pro výjezd a vjezd zásahové a požární techniky. Objekt je zabezpečen kombinací ostrahy, režimových opatření a technických prostředků. Ostrahu zabezpečují pracovníci HZS. Objekt je nepřetržitě střežen pracovníky ostrahy, jejíž stanoviště je umístěno u hlavního vchodu do budovy. V mimopracovní době je narušení ochrany utajovaných informací signalizováno ostraze zařízením elektrické zabezpečovací signalizace, což umožňuje její rychlý zásah. Pravidla pro výkon ostrahy jsou stanovena v provozním řádu. Technické prostředky jsou použity ve vchodech do objektu ve formě dveří, které jsou opatřeny uzamykacím systémem. Okna do výšky 5,5 metru nad úrovní terénu jsou opatřena kovovými pevnými mřížemi. Úložna utajovaných informací – zabezpečená oblast kategorie „Důvěrné“, třídy II. a typu x s uzamykacím systémem typu XXX; oblast se nachází ve II. nadzemním podlaží administrativní budovy A (viz příloha provozního řádu) Zabezpečená oblast je umístěna v místnosti č. 123. Hranice je tvořena obvodovými stěnami z panelu o tloušťce nejslabší stěny 20 cm.

Na stanovišti příslušníka ostrahy objektu jsou umístěny monitory kamerových systémů následujících prostor: na výjezd. bránu Nádražní, ,na hranici objektu (nový plot) + přístřešek, na 1. patro, na hranici objektu gymnázium, na vjezdovou bránu ul. Pražská, na přízemí odd. ochrany obyvatelstva, na přízemí od úklidové místnosti, na přízemí od kuchyňky, na přízemí od vrátnice, na 1. patro od zasedací místnosti, na vchod KOPIS; umístění a směr kamer jsou ve výkresu označeno červenými body.

Ke vstupu osob a vjezdu vozidel do objektu slouží hlavní vchod z Pražské ulice. Další vchody do objektu jsou pouze účelové. Vjezd do objetku z Nádražní ulice slouží pouze pro výjezd a vjezd zásahové a požární techniky. Vchod pro pěší mezi budovami v Nádražní ulici. Vstup do objektu je v pracovní době povolen zaměstnancům HZS, pracovníkům firem zaměstnaných v areálu HZS, pracovníkům kontrolních orgánů HZS, osobám – návštěníkům, které přicházejí ve věcech územního a stavebního řízení (dále jen řízení) a nejsou v režimu vstupu dle předchozích odstavců je vstup povolen pouze po kontrole dokladu totožnosti. Občané docházející pravidelně ve věcech řízení jsou uvedeni v „Seznamu osob a vozidel“, který byl schválen ředitelem objektu, jejich příchod a odchod je evidován v knize návštěv a obdrží visačku umožňující vstup do budovy odboru prevence. Utajované informace stupně utajení Vyhrazené a Důvěrné lze zpracovávat nebo s nimi manipulovat pouze v objektu. Zpracovatel je povinen zabránit neoprávněné osobě v přístupu k nim. Přeprava a přenášení utajované informace mimo objekt se provádí za dodržení podmínek vyhlášky č. 529/2005 Sb. Pracovny, kanceláře, archivy, sklady, dílny, jiné místnosti a ostatní uzavřené prostory musí být uzamykatelné. Za uzamykání místností zodpovídají zaměstnanci, kteří jsou zde funkčně zařazeni. Všechny místnosti, ve kterých se nacházejí předměty chráněného zájmu, musí být v nepřítomnosti uživatelů uzamčeny a pokud je instalována elektrická zabezpečovací signalizace,musí být uvedena do provozního stavu. Klíče od místností objektu se přidělují a ukládají po jednom klíči osobám, kterým je místnost přidělena nebo jí užívají. Tyto osoby jsou povinny, nosit klíče stále u sebe. Služba ostrahy objektu je vykonávána stanovenou činností v místnosti u hlavního vchodu a vjezdu do objektu a prováděním stanovených obchůzek v objektu. Činnost příslušníka ostrahy je zaměřena především na provádění kontrol osob vstupujících do objektu a materiálu vnášeného do objektu dle stanoveného režimu, poskytování informací občanské veřejnosti o pohybu v objektu, kontrolu vozidel vjíždějících a vyjíždějících z objektu včetně osob, kontrolu vyváženého a přiváženého materiálu, evidenci osob v objektu. V době od 23,00 hodin do 04,00 hodin provádí příslušník ostrahy dvě obchůzky v nepravidelných časových intervalech nebo obchůzky na pokyn velícího důstojníka.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde