Dětská prostituce

Základní informace

Název práce: Dětská prostituce

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 13 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Prostituce je kulturní produkt lidské společnosti, jejíž první formy vyrašily na základě sexuální přírodní pospolitosti úsvitu lidské historie.
První zmínku o prostituci lze najít v přes 4 tisíce let starém mezopotamském záznamu- Eposu o Gilgamešovi, kde je použito slovo kněžka jako výraz pro prostitutku. Mezi další starobylé národy, u kterých můžeme prokázat provozování tohoto „nejstaršího řemesla“, řadíme Babyloňany, národy na území Asie, Afriky a Persie. Také Starý zákon v první knize Mojžíšově, Genesis, obsahuje zmínku o prodeji sexu. V antickém Řecku se zase básník a zákonodárce Solón zasloužil o existenci prvního státního veřejného domu. Ve starověku fungovala prostituce na objednávku dokonce častěji, nežli je tomu dnes a všechny významné prostitutky byly používány státníky k ovlivnění jiných státníků, nebo naopak k potírání homosexuality. První reformátorkou prostituce se stala císařova Theodora, která přispěla k zákazu zaměstnávání nezletilých dětí v nevěstincích. Středověk pod vlivem křesťanství vyzýval k cudnosti, odříkání a pohlavní zdrženlivosti, během tohoto období bylo popraveno 6 až 9 milionů lidí, z nichž 85% tvořily ženy, četně zastoupeny právě prostitutkami, jež se vzpíraly církevní či státní kontrole. Postupem doby se ale církev s prostitucí smířila, zejména díky příjmům z domů, které byly pronajímány správcům nevěstinců a klienty prostitutek se tak vedle vojáků stali i mnozí duchovní. Na pozdní středověk je nahlíženo jako na dobu bez morálky. Askeze, která se vyžadovala od duchovních představitelů, byla neustále porušována, řada klášterů byla propojena podzemními chodbami s nevěstinci, mniši si vydržovali konkubíny a kněží problém řešili existencí farních kuchařek.
Evropu v 15.století zachvátila epidemie syfilis, kde zvítězil především strach nad morálkou, proto došlo k uzavření většiny veřejných sexuálních institucí a prostituce byla zdiskreditována.
V období 17.a 18.století dosahuje dětská prostituce nevídaného rozvoje, na ulici se potulovaly polodospělé dívky, oslovovaly muže a pro nevěstince bylo téměř normou, že zaměstnávaly děti od 9 let. Nejrozšířenější byla dětská prostituce v Londýně, kde byla v kurzu obliba deflorace pannen. Obdobná situace byla i v Benátkách. Na přelomu 19.a 20.století nezletilé prostitutky zůstávají běžnou zvyklostí ve všech evropských velkoměstech. Nejsmutnějším jevem dětské prostituce té doby se stává kuplířství vlastních rodičů.
Koncem 19.století je patrná snaha o mravní očistu, vzniká hnutí abolicionismus, jehož propagátorem byl i T.G.Masaryk, který odmítal pojetí prostituce jako přirozeného zla či sociální potřeby a označil ji za hřích, proti kterému se společnost musí bránit. Tím byl vytvořen prostor k zavedení sexuální výchovy na českých školách, a to řádově o desítky let dříve, než tomu bylo v ostatních zemích.
Válka přinesla Evropě rozmach prostituce. Roku 1949 navázala na abolicionistické hnutí OSN tím, že 2.února její valné shromáždění přijalo Konvenci o boji proti zneužívání lidských bytostí a vykořisťování bližního prostitucí. Tuto konvenci ratifikovala většina zemí včetně ČSR.
Děti jsou dnes v sexuálním průmyslu zneužívány pro výrobu pornografických děl a také pro poskytování sexuálních služeb. Zpráva dětského fondu OSN konstatovala, že se ve světě každoročně stane předmětem obchodu zhruba 1,2 milionu dětí, což je zhruba čtvrtina z celkového obchodu s lidmi.

Klíčová slova

Prostituce, Dětská prostituce, Dějiny prostituce, Sexuální zneužívání dětí, Dětská prostituce ve světě, Evropa a dětská prostituce, Dětská prostituce v ČR, Příčiny dětské prostituce, Formy dětské prostituce, Charakteristika dětské prostituce, Chlapecká prostituce, Dívčí prostituce, Následky prostituce, Prevence dětské prostituce


Obsah

1. Dějiny prostituce
2. Komerční sexuální zneužívání dětí
3. Dětská prostituce ve světě
4. Evropa a dětská prostituce
5. Dětská prostituce v ČR
6. Příčiny dětské prostituce
7. Charakteristika a formy dětské prostituce
8. Dívčí a chlapecká prostituce
9. Následky prostituce
10. Prevence dětské prostituce
11. Závěr


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0225 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde