Cla - historický vývoj a dnešní pojetí

Základní informace - Cla - historický vývoj a dnešní pojetí

Název práce: Cla - historický vývoj a dnešní pojetí

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Cla - historický vývoj a dnešní pojetí

Základy činností a kompetencí, které jsou společné celním orgánům vyspělých zemí, vycházejí z mezinárodních prvků, jako je zahraniční obchod, mezinárodní spolupráce při ochraně společenských zájmů, zejména veřejné bezpečnosti, ochraně zdraví obyvatelstva před nebezpečnými materiály a drogami, ochraně životního prostředí, ohrožené fauny a flory, kulturního dědictví apod. Celní orgány jsou dále vybaveny kompetencemi, které umožňují plnit i další „tradiční“ úkoly, zejména zajišťování příjmů státního rozpočtu výběrem cel, daní a různých poplatků, kontrolou realizace některých nástrojů obchodní a zemědělské politiky, statistického sledování zahraničního obchodu, ale často i úkolů, které do rámce představ o tradičních činnostech celních orgánů zcela nezapadají (např. kontrola nelegálního zaměstnávání). Postavení a činnosti celních orgánů jsou dále výrazně ovlivněny zapojením země do mezinárodních ekonomických institucí, jakými jsou ekonomické, celní nebo měnové unie, oblasti volného obchodu apod. Nejstarší doložené zmínky o vybírání cla pocházejí už z období starověku. Řekové jako mořeplavci založili mnoho významných obchodních středisek na pobřeží Černého a Středozemního moře. V těchto místech se vybíraly celní poplatky od obchodníků dovážejících zboží z širokého okolí. Ve starověkém Římě bylo clo vybíráno nejen v přístavech, ale i na mostech a cestách. Po pádu Římské říše tvořila cla v nástupnických státech významnou složku příjmu panovníka. Tak tomu bylo i v Říši franské, která těsně sousedila s prvními státními útvary na našem území.

Klíčová slova

Clo, dnešní pojetí cla, celní sazebník, celní režimy, prameny českého celního práva, zabezpečení celní správy, celnictví v mezinárodních souvislostech

Obsah

1 Úvod
2 Historie celnictví
3 Clo - charakteristika
4 Celní sazebník
5 Organizace celnictví v ČR
6 Celní režimy
7 Celnictví v mezinárodních souvislostech
8 Prameny českého celního práva
9 Personální zabezpečení celní správy v ČR
10 Použitá literatura

Stažení práce - Cla - historický vývoj a dnešní pojetí

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0577 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde