Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Základní informace - Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Název práce: Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Souhrn - Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Je obecně známým pojem, že vnitřní trh Společenství je založen na tržním systému,který jako takový vyžaduje dokonalé fungování konkurence ve Společenství jako kompaktním celku. Tohoto se dosahuje nejen uvolněním pohybu zboží,osob,služeb a kapitálu v rámci členských zemí,ale také kvalitní a účinnou politikou hospodářské soutěže. Vycházíme přitom z toho,že maximální podpory hospodářské činnosti a její efektivnosti lze dosáhnout právě na základě působeních tržních sil.

Normy,které primárně upravují hospodářskou soutěž v rámci EU jsou upraveny ve Smlouvě o Evropském společenství , a to ve článcích 81 až 89 ( dřívější úprava čl.85 až 94). Základním pramenem sekundárního práva obecné povahy jsou pak zejména nařízení č.2790/1999 , 1/2003 a 139/2004. Aplikací soutěžního práva byla podle těchto přepisů pověřena Komise ES,ale podle článku 230 ( dříve čl.173) a článku 232 ( čl.175) , Smlouvy ES jsou jako rozhodnutí Komise ES napadnutelná žalobou k Soudu první instance. Klíčovými ustanoveními Smlouvy ES jsou především články 81 a 82,která obsahují pravidla soutěže platná pro podniky. Tato rozhodnutí potvrdil Soudní dvůr za přímo účinná,vycházel z případu BRT vs. SABAM ( 127/73). Jejich dodržování si Komise vynucuje přímým sankcionováním podniků,které je porušily.

Je tedy nutně říci,že účinné hospodářské politice je v rámci celého Společenství přikládán klíčový význam.Vychází z ustanovení Smlouvy o ES a doplňuje národní politiky hospodářské soutěže uplatňované v členských státech EU.Politika hospodářské soutěže Společenství se především týká :

- dohod mezi podniky,rozhodnutí sdružení podniků,jednání ve vzájemné shodě a zneužití dominantního postavení,které by pak mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy a narušit soutěž,tzv.antitrust.
- fúzí podniků,tzv.mergers
- liberalizace,tj.energetika,pošty a telekomunikace
- poskytování státních podpor

Příslušná rozhodnutí podléhají právnímu přezkumu Evropským soudem první instance a Evropským soudním dvorem.Počet antitrustových šetření,ale v posledních letech klesá.Oproti tomu počet případů oznámených fúzí zůstává zachováván.Komise ES je rámcově všeobecně názoru,že globalizace a rozvoj jednotného vnitřního trhu EU,jehož hospodářský potenciál vzrostl přijetím eura a tyto dvě skutečnosti jsou dvěma nejvýznamnějšími faktory propojování průmyslu mezi členskými státy EU a na nadnárodní úrovni.

Klíčová slova - Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Hospodářská soutěž, Vnitřní trh Společenství, Dohody mezi podniky, Zákaz zneužívání dominantního postavení, Fůze podniků, Slučování podniků, Rozhodnutí Komise

Obsah - Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

1. Obecné vymezení problematiky
2. Zákaz určitých dohod mezi podniky, rozhodnuté sdružení podniků a jednání ve shodě
2.1. Obecná ustanovení
2.2. Výjimky z hlavní zásady
3. Zákaz zneužívání dominantního postavení
4. Slučování, tzv. fůze podniků
4.1. Vymezení problematiky
4.2. Právní úprava slučování podniků
5. Aplikace ustanovení o hospodářské soutěži
5.1. Pravomoci a povinnosti komise a národních soutěžních útvarů
5.2. Soudní přezkoumávání rozhodnutí Komise
Použitá literatura

Stažení práce - Charakteristika hospodářské soutěže-ČR a EU

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0421 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde