Biomechanika – kulturistika

Základní informace - Biomechanika – kulturistika

Název práce: Biomechanika – kulturistika

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 17 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Biomechanika – kulturistika

Snaha po poznání objektivních zákonitostí pohybových možností člověka se těsně váže k tělesné výchově a její specifické části, sportu. Počátky úsilí vědců a lékařů o konstituování vědy o pohybu lidského těla sahají několik století zpět. Teprve však poslední doba, kdy vrcholový sport klade na tělovýchovnou vědu konkrétní a nutkavé otázky, přinesla bouřlivý rozvoj všech jejích oborů. Jedním z nich je biomechanika, fyzikální základ pohybu živého organismu. Sofistikovanější přístup je patrný obzvláště v kulturistice, v níž by v dnešní době bez ryze odborného (vědeckého) přístupu k provádění cviků – zatěžování svalů – nebylo možno dosáhnout výsledků vrcholové úrovně spatřované na pódiích prestižních kulturistických soutěží, a bez něhož by se samotné cvičení mohlo stát lidskému organismu dokonce nebezpečné. Postatou tělesných cvičení je pohyb. Člověk chodí, běhá, skáče, plave, klouže, hází, vrhá, chytá… Pohybuje se jako celek, pohybují se i části jeho těla vůči sobě navzájem. Tento druh pohybu podléhá zákonům, které zkoumají fyzikální vědy, speciálně pak mechanika. Protože nás zajímá pohyb lidského těla, je třeba, aby vědec, zjišťující zákonitosti tělesného a sportovního pohybu, respektoval možnosti a podmínky lidského organismu. Tyto podmínky zkoumají vědy biologické, zejména anatomie a fyziologie. Sportovní či tělovýchovný pohyb vůbec je určen a omezen pravidly a účelem, jemuž slouží. Tato problematika je předmětem teorie tělesné výchovy a jejích speciálních částí. Zkoumání tělocvičného a sportovního pohybu se tedy zabývají disciplíny ze tří vědních oblastí, žádná z nich však svými možnostmi nevyčerpává problematiku celou. Proto se vyvíjí nová vědní disciplína, která při respektování poznatků biologických věd a podle určujících údajů věd tělovýchovných, zkoumá fyzikální zákonitosti tělocvičného a sportovního pohybu. Je speciální součástí širší a obecnější biomechaniky.

Klíčová slova

Biomechanika, kulturistika, sval, svalstvo, svalová kontrakce, pohyb, lidské tělo, biologie, anatomie, fyziologie, sport

Obsah

1. Úvod
2. Historie biomechaniky
3. Biomechanika – pojem
4. Kulturistika a biomechanika
5. Kosterní svalstvo
6. Svalová síla – pohyb segmentu
7. Mechanické vlastnosti spojení svalu a šlachy
8. Svalové kontrakce
9. Použitá literatura

Stažení práce - Biomechanika – kulturistika

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0511 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde