Bezdomovectví

Základní informace - Bezdomovectví

Název práce: Bezdomovectví

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martina Zichová

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Bezdomovectví

Tématem seminární práce je bezdomovectví. Na začátku jsem vymezil pojem bezdomovectví v obecné rovině, a jak jej definuje zákon č. 108/2006 Sb., O sociálních službách. Dále uvádím typy bezdomovectví, nejčastější příčiny, proč lidé přicházejí o domov, a zmiňuji typologii bezdomovce na základě statistického šetření z roku 2011. Na konec se zaměřuji na bezdomovectví v rámci jednotlivých krajů, kde uvádím přehledný graf. Poslední část je věnována městu Ústí nad Labem, kde přibližuji situaci bezdomovectví v tomto městě a připojuji několik zajímavých grafů.

Bezdomovectví je nedílnou součástí dnešní společnosti, která se velice dynamicky žene kupředu a vybírá si tímto svou daň u jedinců, kteří tomuto tempu nestačí nebo klopýtnou v nepravý okamžik. Jak je vidět z mnohých studií, lidí bez domova není málo a příčiny, proč se jimi stali, jsou různé. Existuje v našem státě mnoho organizací, které se zaměřují na pomoc lidem na okraji společnosti, jakými jsou i bezdomovci a práce těchto institucí je rozhodně velice účelnou a záslužnou činností. Nedovedu si představit, jaké to musí být, ocitnout se bez bydlení, bez běžného pohodlí, které si denně většina z nás dopřává. Doufám, že nápomocné organizace a instituce bojující proti příčinám bezdomovectví získají v uspěchané době náskok a problematika bezdomovectví bude postupně vyřešena.

 

Klíčová slova - Bezdomovectví

Bezdomovectví, bezdomovec, definice bezdomovce, příčiny bezdomovectví, typologie bezdomovce, bezdomovectví v Ústeckém kraji, bezdomovectví dle krajů

 

Obsah - Bezdomovectví

1    Úvod
2    Bezdomovectví a jeho aspekty
2.1    Definice bezdomovce
2.2    Příčiny bezdomovectví
2.3    Typologie bezdomovce
3    Bezdomovectví v Ústeckém kraji
3.1    Bezdomovectví dle krajů
3.2    Průzkum v Ústí nad Labem
4    Závěr
5    Použité zdroje

 

Stažení práce - Bezdomovectví

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0593 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde