Asertivita

Asertivita

Základní informace - Asertivita

Název práce: Asertivita

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 14 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Asertivita

Slovo asertivita se stalo zvláště v posledních letech hojně používaným termínem, nad kterým se už pozastavuje málokdo. V nejrůznějších časopisech lze najít články pojednávající o asertivitě, které se navzájem liší kvalitou. Co to však znamená „být asertivní“, jaké vlastnosti musí člověk mít, jak se musí chovat, aby byl označen jako asertivní?


Latinské assere znamená osobovat si něco, tvrdit to s jistotou, zdůrazňovat to. V češtině je používán problematický výraz „sebeprosazování“. Příliš totiž připomíná razantní dosažení svého. Vhodnějším názvem zřejmě je opis – přímé, přiměřeně sebevědomé jednání nebo ještě volněji přeloženo – zdravé sebeprosazování.


Znalec asertivity má umět přirozeně projevit své emoce. Má dokázat spontánně reagovat, má umět dávat najevo svá přání a požadavky. Má dokázat sdělit své jasné stanovisko, nemluvit mlhavě a jen napovídat chytrému. Umí oponovat. Říká ne na nepřijatelné požadavky.


- Asertivita by měla zlepšit naši schopnost brát věci s nadhledem, ale i jednat a vyjednávat, nebát se, nerozčilovat se.

- Asertivní je upoutat pozornost tam, kde je toho třeba a kde to považujeme za nutné.

- Asertivně lze řešit konflikty bez trpkosti a dávat chybujícím možnost napravit jejich chybu.

- Asertivitou je možno mírnit hněv a rozčilení tím, že je nebudeme považovat za doping, bez něhož neprojevíme své názory, až pohár trpělivosti přeteče.

- Asertivně je možno bez pocitů viny sdělovat nepříjemná rozhodnutí, realizovat opatření a požadovat postupy, jež jsou sice správné a vyplývají ze zákonů, ale těm, s nimiž jednáte, příliš nevyhovují. Tímto způsobem lze hledat a najít kompromis, pokud to považujeme za správné, ale stejně tak asertivně setrvat na svém stanovisku zcela beze změny tam, kde nemáme kam ustoupit.


Asertivně lze řešit problémy, vysvětlit žádoucí, nezbytné postupy, vyslovovat přání, hodnocení a ocenění. Z toho vyplývá, že asertivita je souhrnem zásad komunikace a zároveň i přístupem k životu. Není to filozofický směr ani návod, jak žít čtyřiadvacet hodin denně. Máme vždy plné právo rozhodnout, zda budeme v danou chvíli a s danou osobou jednat asertivně, nebo ne. Co je důležité mít na paměti, je cíl, kterého chceme svým jednáním dosáhnout, případně zda nám v danou chvíli více záleží na konkrétním výsledku, nebo na dlouhodobém vztahu.

Klíčová slova - Asertivita

Asertivita, Asertivní člověk, Asertivní práva, Typy asertivity, Pozitivní myšlení, Pozitivní osobní prezentace, Pozitivní vyjadřování, Pozitivní tvrzení, Pozitivní výsledky

Obsah - Asertivita

1. Co je to asertivita?
2. Asertivní člověk
3. Cíl nácviku asertivity
4. Asertivní práva
5. Typy asertivity
6. Pozitivní myšlení
6.1. Vědomí sama sebe a sebeúcta
6.2. Pozitivní osobní prezentace
6.3. Pozitivní vyjadřování
6.4. Pozitivní tvrzení
6.5. Pozitivní výsledky
7. Závěr
Literatura

Stažení práce - Asertivita

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0425 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde