Arthur Schopenhauer

Základní informace

Název práce: Arthur Schopenhauer

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Německý filozof narozený roku 1788 v polském Gdaňsku. Jeho otec Heinrich Floris Schopenhauer bohatý obchodník, známý svou tvrdohlavostí a hloubavou povahou, se rozhodnul odcestovat do Anglie, aby se chlapec narodil v místě, kde vládne duch osvícenství, v zemi svobody, a aby získal všechna práva světská i duchovní, která náleží rodilým Angličanům. Nicméně, těsně před porodem se vrátila rodina zpět do Gdaňska. Od otce dostal jméno Arthur a do jeho mysli bylo zaseto anglofilství. Matka se nad svým novorozeňátkem zprvu rozplývala, avšak její nadšení nemělo tak dlouhé trvání. Její vztah se změnil ve chvíli, kdy jí umřel manžel a ona se stala sama velice úspěšnou spisovatelkou.

Arthur se začal ve svých dospívajících letech přít o všem co viděl, ale i tom, co neviděl. Prvních 5 let strávil v Gdaňsku. Vychovávali ho sluhové, proto často trpěl osamělostí. Měl sklony k experimentování. V roce 1793 jeho rodina přesídlila do Hamburku a v roce 1797 se jeho matce narodila dcera Adele. Uvádí se, že obě děti byly velice ošklivé, přestože Johanna Schopenhauerová byla krásná žena. Jako devítiletého chlapce ho otec odvezl do Francie a nechal ho tam dva roky u přítele na vychování. Arthur trávil 26 hodin týdně studiem cizích jazyků, matematiky, etiky a geografie. Ve čtrnácti letech se Schopenhauer vydal na cestu po Evropě, která trvala dva roky. Pak byl nucen vstoupit do učení k velkoobchodníkovi. On však toužil po studiích, které mu jeho otec odpíral. Za několik měsíců otec zemřel a matka mu dovolila, aby zanechal kupectví. Arthur tedy začal studovat , nejdříve v Berlíně a pak v Jeně, kde dosáhl hodnosti doktora. Pak se odstěhoval k matce do Výmaru, kde se matčin dům stal centrem duchovního a společenského života. Byla navštěvována například Goethem a mnoho dalšími věhlasnými osobnostmi.

Schopenhauer, v té době asi osmnáctiletý, dokonale ovládal angličtinu, francouzštinu, latinu a jeho studium se místo otcem předurčené obchodnické dráhy ubíralo ke studiu přírodní vědy, dějin a filosofie. Dále se vedle filologie zajímal o chemii, fyziku, botaniku, anatomii, fyziologii, geografii a astronomii. Po ukončení studia se věnoval indickému starověku, védám a upanišadám, které silně ovlivnily jeho myšlení. Byl velmi fascinován a ovlivněn Platónem.

Ve Výmaru roku 1819 také vzniklo jeho největší dílo Svět jako vůle a představa. V tomto díle je obsažena celá jeho filozofie. Pak se v roce 1820 v Berlíně stal docentem filozofie, ale přednášel pouze jeden semestr. Od roku 1831 žil ve Frankfurtu nad Mohanem, kde působil jako soukromý učenec. Roku 1860 tam po osamělém a nešťastném životě zemřel ve věku 72 let jako zahořklý muž.

Klíčová slova

Arthur Schopenhauer, Filosofie, Filosofie pesimismu, Filosofie vůle, Schopenhauerovi etické názory, Svět jako vůle a představa, Čest, Rozkoš a bolest, Štěstí a neštěstí, Pokrytectví, Přítomnost a budoucnost, Přání a touhy, Omezování, Vědomí

Obsah

1. Arthur Schopenhauer
1.1 Životopis
1.2 Osobnost

2. Filosofie Artura Schopenhauera

2.1 Počáteční shrnutí
2.2 Filosofie pesimismu
2.3 Filosofie vůle
2.4 Schopenhauerovi etické názory
2.5 Závěreční shrnutí

3. Svět jako vůle a představa – nejznámější dílo
3.1 Čest
3.2 Rozkoš a bolest
3.3 Štěstí a neštěstí
3.4 Pokrytectví
3.5 Přítomnost a budoucnost
3.6 Přání a touhy
3.7 Omezování
3.8 Vědomí

4. Další díla Artura Schopenhauera
4.1 Žena podle Schopenhauera
4.2 Metafyzika lásky

5. Básnická tvorba Artura Schopenhauera

6. Závěr

7. Seznam použité literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0334 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde