Architektura kubismu a funkcionalismu

Základní informace - Architektura kubismu a funkcionalismu

Název práce: Architektura kubismu a funkcionalismu

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0574 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Úvod

Architektura kubismu a následně i funkcionalismu předvedla v českých zemích něco šokujícího. Pojetí stavby v moderním smyslu bylo předefinováno a prakticky nemělo obdoby. Oba stavební styly samy o sobě držely trend v české architektuře jen několik málo let, ovšem zanechaly po sobě vskutku pozoruhodné památky.V oblasti kubistické architektury byla výchozí pozice na přelomu let 1909/1910, v době, kdy zde začíná diskuse o korektuře dosavadního kurzu a o nových základech pro budoucí vývoj, zcela rozdílná od situace v malířství. Duch racionalistické moderny měl svého reprezentanta v dominantní osobnosti Jana Kotěry. Kotěrův vlastní umělecký vývoj, jeho plynulý přechod od secese k moderně, který proběhl bez viditelných zlomů, vytyčil jak pro něj, tak i pro ostatní do budoucna možnost radikální stylové změny. Oproti tomu je ústřední otázkou funkcionalismu problematika bydlení. Na rozdíl od kubismu už nejde tolik o umění jako spíš o praktičnost a užitnou hodnotu staveb. Toto úsilí zejména v třicátých letech nabývá v tehdejším Československu silného sociálního zabarvení. Hlavní těžiště nespočívá v projektech výstavných vil zámožných jednotlivců, ale důraz se klade na rodinné domky a na bydlení v nájemních domech (u nichž k městské a stání výstavbě přistupuje také výstavba družstevní), významné soutěže mají přinést řešení bytů pro existenční minimum, „nejmenšího bytu“ a bytů nouzových. Duch doby nejlépe vystihneme, citujeme – li výraznou osobnost mezi architekty 20. a 30. let minulého století, Adolfa Loose: „Moje architektura vůbec není koncipována v plánech, nýbrž v prostorech (kubusech). Nenavrhuji žádné půdorysy, fasády, řezy. Navrhuji prostory. U mne neexistuje žádné přízemí, první patro apod… U mne jde pouze o související kontinuální prostory, pokoje, předsíně, terasy atd. Patra se prolínají a prostory na sebe navazují. Každý prostor potřebuje jinou výšku: jídelna je přece vyšší než spíž, proto jsou stropy prokládány v různých úrovních. Spojit tyto prostory tak, aby výstup a sestup byl nejen nepozorovatelný, ale zároveň aby byl i účelný, v tom spočívá, jak vidím, pro ostatní velké tajemství, zatímco pro mne je to velká samozřejmost".

 

Cíl - Architektura kubismu a funkcionalismu

Cílem této práce je popsat nejvýznamnější památky kubistické a funkcionalistické architektury a navrhnout trasy po těchto památkách v rámci města Prahy.

 

Závěr - Architektura kubismu a funkcionalismu

Jestliže jen letmo přehlédneme vývoj prvních deseti let dvacátého století v české kultuře, zvláště výtvarné, překvapí nás neobyčejný ruch a uvědomělé úsilí o vyrovnání s vývojem v Evropě, za níž jsme se v některých obdobích minulých století opožďovali. A skutečně, nastupující generace této doby měla tolik síly a odvahy, ale také fantazie a vzdělání, že byla s to vyřešit problém zaostávání během několika málo let. Velký význam má těsné sepětí názorově jednotných představitelů kubismu v různých oborech, kteří sice dočasně, ale rázně opouštějí svou dosavadní ideovou organizaci Mánes, již dosud pokládali za pokrokovou a která v architektuře zastává racionalistický, moderní názor proti historismu. Na rozhraní dvacátých a třicátých let vrcholí naše meziválečná architektura. Nese sice znaky hnutí, ale ovlivněného českými zvláštnostmi, které jsou patrné na nejvýznamnějších funkcionalistických dílech, jako na bývalém Všeobecném penzijním ústavu. Zde je vyvozován nový výraz spíše z dispoziční sestavy než z novinek konstrukce a materiálu. I tvorba raných třicátých let má v jednotlivých architektonických typech tento charakter. V tomto průvodci bylo záměrně ilustrováno, že prochází – li turista vnitřní Prahou s otevřenýma očima, nenarazí jen na hojné a atraktivní gotické a barokní památky, ale též na velice zajímavé architektonické skvosty dvacátého století. Navíc zdánlivě šedá a nezajímavá oblast Baba v pražských Dejvicích jsou unikátním urbanistickým počinem i v mezinárodním kontextu.

 

Klíčová slova

Kubismus, funkcionalismus, památky, architektura, architektura Prahy, slohový směr, abstrakce, stylizace, architektonické členění

 

Obsah

1 Úvod
2 Charakteristika kubismu
3.1 Nejvýznamnější památky kubistické architektury
3.1.1 Kubistická architektura Prahy – trasa 1    
3.1.2 Kubistická architektura Prahy – trasa 2
3.1.3 Kubistická architektura Prahy – trasa 3
4 Charakteristika funkcionalismu
4.1 Nejvýznamnější památky funkcionalistické architektury
4.1.1 Funkcionalistická architektura Prahy – trasa 1
4.1.2 Funkcionalistická architektura Prahy – trasa 2 - Baba
5 Analýza
6 Závěr

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0574 pro odlišení zvolené práce a  do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde