Andragogický výzkum

Andragogický výzkum

Základní informace - Andragogický výzkum

Název práce: Andragogický výzkum

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Andragogický výzkum

Tématem mé seminární práce je problematika andragogického výzkumu a jeho specifik. Obecně můžeme andragogiku začlenit do systému společenských nebo také sociálních věd. Z hlediska členění je vědou samostatnou, má svůj předmět, metody i další specifika. Tematicky se zaměřuje na zkoumání vzdělávacích a výchovných možností dospělých, zkoumání výchovného a vzdělávacího procesu, zkoumání vzdělávacích procesů, uvnitř i ve vnějším prostředí a také specifické procesy, které v rámci anagogického výzkumu probíhají.

Andragogický výzkum v tomto pojetí můžeme chápat jako analytickou metodu, ale také jako podklad k andragogice teorii a k sumarizaci poznatků a údajů o vzdělávání a výchovné realitě. Tuto výchovnou realitu nejenom systematicky popisuje, analyzuje a objasňuje, ale využívá také aktuálních a moderních trendů. Andragogický výzkum se svým způsobem také podílí ke zdokonalování andragogice teorie i k rozvoji vlastní metodologie, můžeme hovořit o zdokonalování vlastní výzkumné činnosti.

Andragogický výzkum, v souladu se svým zaměřením a předmětem zkoumání, se zaměřuje zejména na tyto otázky:

  • andragogika a její začlenění v systému společenských, sociálních věd

  • andragogika, její teorie a andragogice pra

  • specifické funkce andragogiky v ostatních vědách zaměřených na člověka

  • institucionální základna a organizační formy vzdělávání dospělých, specifické přístupy ke vzdělávání dospělých

  • andragogika a její specifika v podnikové pedagogice a vzdělávání v podnikové praxi

  • funkce a specifika vzdělávání dospělých v systému celoživotního vzdělávání, specifika systému celoživotního vzdělávání

  • společenské předpoklady a podmíněnost dalšího vzdělávání

Zásadním poznatkem v rámci andragogického výzkumu je skutečnost, že pracujeme vždy s určitou specifickou skutečností a informace v andragogice. Z tohoto pohledu a z pohledu objektivnosti dat vzhledem k množství oblastí, které řešíme a zaměřujeme se na konkrétní výčet pozorovaných skutečností a výzkum jako takový se v současné andragogice zaměřuje především na:

  • výzkum praxe, za účelem jejího zlepšování. Tato oblast je poměrně klíčová a je provázána s řadou dalších faktorů. Obecný výzkum a jeho části jsou zaměřeny na každodenní praxi výuky a učení se ve vzdělávání dospělých.

  • vývoj nových didaktických a metodických, informačních a administrativních a jiných strategií, nástrojů a pomůcek v oblasti vzdělávání dospělých. Trendy v této oblasti jsou poměrně zásadním směrem kupředu, a to jak z hlediska praktičnosti, tak z hlediska nových možností a informačních technologií v oblasti vzdělávání dospělých. Namátkou mohou uvést e-learning, audiovizuální metody vzdělávání, vzdělávání prostřednictvím internetu, apod.

  • rozvoj teorie vzdělávání dospělých v obecné rovině a v rovině vědní. Zahrnuje především efektivní využití poznatků z výzkumu a praktických poznatků pro jejich převedení do nových teoretických poznatků a moderních přístupů.

Klíčová slova - Andragogický výzkum

Andragogický výzkum, Specifické funkce andragogiky, Vzdělávání dospělých, Vzdělávání v podnikové praxi, Celoživotní vzdělávání, Vzdělávání v podnikové praxi, Vědecká metoda, Andragogické metody

Stažení práce - Andragogický výzkum

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0420 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky. sexpromo.ch


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde