Alternativní tresty mladistvých pachatelů

Základní informace

Název práce: Alternativní tresty mladistvých pachatelů

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 8 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0201 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

V trestním právu alternativa znamená možnost volit mezi dvěma a více způsoby řešení trestních věcí, kdy soudce při ukládání trestu odsouzenému má možnost uložit trest odnětí svobody nebo naopak vybrat trest, který bude vykonán na svobodě. Alternativní tresty nezbavují pachatele zcela svobody, ale částečně zbavují nebo omezují jeho práva, mají také pozitivní obsah - úmysl bolestně konfrontovat pachatele s trestným činem, který spáchal, a zároveň ho konfrontovat s jeho odpovědností vůči sobě samému a vůči společnosti tím, že mu poskytnou příležitost vrátit něco pozitivního oběti nebo společnosti. V souladu se zásadami trestního řízení, by měl být obecně preferován postup, který vede co nejrychleji k věcně správnému a spravedlivému rozhodnutí. Společným cílem všech alternativních způsobů řešení trestních věcí je pak adekvátní reakce na spáchaný trestný čin a odstranění konfliktního stavu, který je s tímto činem spojený. V této seminární práci se budu zabývat alternativními tresty mladistvým pachatelům.
S účinností od 1. 1. 2004 začal platit zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a soudnictví ve věcech mládeže, který znamenal průlom v trestním řízení proti dětem a mladistvým. Hlavním důvodem vzniku tohoto zákona je snaha o individualizaci trestního řízení dětí a mladistvých, a to především pro jejich rozumovou a mravní vyspělost. Důvodová zpráva k návrhu zákona č. 218/2003 Sb. (2003) uvádí, že dosavadní právní úprava trestního řízení ve věcech mladistvých, platná do 31. 12. 2003, dostatečně nezajišťovala zacházení s osobami mladšími 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného, zásadu pomocné úlohy trestní represe, která u mladistvých musí být zvlášť zdůrazněna, nezajišťovala dostatečnou ochranu postavení mladistvého, jeho osobnosti i soukromí. Nezajišťovala ani specializaci na trestní věci mladistvých a v neposlední řadě nezajišťovala v dostatečné míře spolupráci všech zainteresovaných institucí podílejících se na práci s mládeží, např. Probační a mediační služba České republiky (dále jen PMS ČR) a dalších.

Klíčová slova

Alternativní tresty, Tresty mladistvých, Zákon č. 218/2003, Mladiství pachatelé, Nezletilí pachatelé, Výchovná opatření, Ochranná opatření, Trestní opatření, Obecně prospěšné práce, Peněžité opatření, Podmíněné odsouzení, Podmíněné odsouzení s dohledem, OSPOD, PMS


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0201 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde