Zavádění účetního a ekonomického softwaru

Základní informace

Název práce: Zavádění účetního a ekonomického softwaru

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 70 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0029 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Stále častěji do České republiky pronikají zahraniční řešení v oblasti účetního a ekonomického software. Nejčastějšími průkopníky na domácí scéně bývají v této oblasti hlavně velké podniky sdružené v nadnárodních korporacích. Důvodů k využívání zahraničních programů bývá hned několik, jedním z nejdůležitějších je snaha zahraničních vlastníků o unifikaci, nebo lépe řečeno přiblížení se domácích firem zahraničním způsobům vykazování (IAS/ IFRS), stejně tak jako standardům práce s ekonomickými daty, které jsou běžné v zahraničí. Cílem této práce je popsat způsob, jakým je možné zavádět do společnosti zahraniční softwarové řešení ekonomického systému, rozebrat jednotlivé kroky přípravy implementace, provádění implementace, a popsat také zahájení produktivního provozu. V rámci tohoto rozboru pak poukázat na možná úskalí a problémy, které s sebou přináší implementace zahraničního ekonomického software a teoretické i praktické zkušenosti z této činnosti pak využít k návrhům na předcházení nebo eliminaci těchto problémů, ke kterým při implementaci dochází. Součástí práce je získané informace o standardních možnostech zkoumaného systému porovnat s požadovanou funkcionalitou, definovat problematické oblasti, zdůraznit jejich způsob řešení nabízený jako standardní v zemi, ze které daný software pochází, a zároveň nalézt možná řešení přijatelná pro české prostředí.


Klíčová slova

Implementace, účetní systém, řešení, proces, hlavní kniha, modul, účet

Obsah

1. Úvod
1.1. Ekonomický software
1.2. Na co se zaměřit při výběru ekonomického software
1.3. Software na míru
1.4. Zahraniční ekonomický software
2. Cíle práce a metodika
2.1. Cíle práca
2.2. Metodický postup řešení
3. Literární rešerše
3.1. Charakteristika ekonomického software
3.2. Charakteristika společnosti
3.3. Postup výběru účetního software
3.4. Průběh zavádění programu
3.5. Základní popis zkoumaného software
4. Implementace ve sledovaném podniku
4.1. Předimplementační fáze
4.1.1 Rozhodovací proces
4.1.2 Vytváření cílového konceptu
4.2. Fáze realizace
4.2.1 Zahájení implementace - nastavování
4.2.2 Příklady nastavování některých procesů
4.2.3 Jednotkové a integrační testy
4.3. Příprava produktivního provozu
4.4. Fáze zavedení do produkce a produktivní provoz
5. Vybrané problémy při implementaci softwaru
5.1. Problematické procesy řešené v rámci přípravy projektu
5.2. Problematické procesy řešené v rámci spouštění a provozu
6. Shrnutí
7. Rejstřík pojmů
8. Seznam použitých zdrojů


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 175 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0029 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde