Úvěr

Základní informace

Název práce: Úvěr

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 66 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Hana Veselá

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0030 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Cílem práce je porovnat právní úpravu úvěru s problémy, které se vyskytují v praxi při poskytování peněžních prostředků a posoudit, zda je tato úprava dostatečná či nikoliv. Zda se v praxi nevyskytují problémy, které legislativa neupravuje. V teoretické části jsou uvedeny jednotlivé zákony, které se týkají dané problematiky a podrobněji rozebráno jejich znění. Právní úprava je velmi stručná, rozlišuje pouze mezi úvěrem a spotřebitelským úvěrem. Což je v obchodní praxi nedostatečné rozlišení. Na trhu je velká řada typů úvěrů, a proto se používá daleko podrobnější rozdělení než to, které je v legislativě. Praktická část je zaměřena na účelovou smlouvu o úvěrou, kterou žádal zemědělský podnik banku o úvěr na pořízení nového stroje z důvodu obnovy zastaralého vybavení. Byly posouzeny bankou stanovené podmínky pro získání úvěru a porovnává se smlouva o úvěru s právní úpravou. Právní úprava je dostatečná. Chrání postavení obou smluvních stran a jasně vymezuje podmínky pro poskytování peněžních prostředků. I když v praxi má v případě smlouvy o úvěru banka či věřitel silnější vyjednávací postavení než klient. Klient je zase dostatečně chráněn u spotřebitelského úvěru.


Klíčová slova

Úvěr, Půjčka, Výpůjčka, Smlouva o úvěru, Spotřebitelský úvěr

Obsah

1. Úvod
2. Cíl a metodika práce
3. Právní úprava - přehled
4. Rozbor právní úpravy
4.1. Základní pojmy definované zákonem
4.1.1. Úvěr
4.1.2. Půjčka
4.1.3. Výpůjčka
4.2. Smlouva o úvěru
4.2.1. Pojem
4.2.2. Forma smlouvy
4.2.3. Smluvní strany
4.2.4. Podstatné náležitosti
4.2.5. Práva a povinnosti smluvních stran
4.2.6. Úplata a úroky
4.2.7. Zánik smlouvy podle ObchZ.
4.2.8. Účelový úvěr
4.3. Spotřebitelský úvěr č. 321/2001 Sb.
4.3.1. Implementace směrnice ES o spotřebitelském úvěru
4.3.2. Vymezení pojmu spotřebitelský úvěr
4.3.2.1. Co nepatří do spotřebitelského úvěru
4.3.3. Vymezení smluvní strany spotřebitele
4.3.4. Náležitosti smlouvy
4.3.5. Práva a povinnosti smluvních stran
4.3.6. Zánik smluvního vztahu
4.3.6.1. Odstoupení od smlouvy podle ZSÚ
4.3.6.2. Předčasné splacení úvěru podle ZSÚ
4.3.6.3. Platba směnkou nebo šekem podle ZSÚ
4.3.7. Dohled nad dodržováním zákona
4.4. Trestní odpovědnost v souvislosti s úvěrem
4.4.1. Skutková podstata trestného činu
4.4.2. Systematika trestných činů
4.4.3. Úvěrový podvod podle § 250 b trestního zákona
4.4.4. Lichva § 253
4.5. Členění úvěrů v obchodní prax
4.5.1. Krátkodobé úvěry
4.5.1.1. Směnka
5.1.2. Směnečný eskontní úvěr
4.5.1.3. Akceptační úvěr
4.5.1.4. Lombardní úvěr
4.5.1.5. Malé osobní úvěry
4.5.2. Střednědobé a dlouhodobé úvěry
4.5.2.1. Emisní půjčka
4.5.2.2. Úvěrový úpis či závazková listina
4.5.2.3. Sanační úvěr
4.5.2.4. Hypoteční úvěr
4.5.2.5. Střednědobé a dlouhodobé půjčky fyzickým osobám
4.5.3. Průběh poskytnutí a čerpání úvěru
4.5.3.1. Žádost o úvěr
4.5.3.2. Posouzení solventnosti klienta
4.5.3.3. Zajištění úvěru
4.5.3.4. Splacení úvěru
5. Aplikace právní úpravy v praxi
5.1. Charakteristika zemědělského podniku
5.1.1. Rostlinná výroba
5.1.2. Živočišná výroba
5.2. Využití dotací pro financování podniku
5.3. Využití úvěru při koupi nového strojního vybavení
5.3.1. Úvěr na koupi traktoru
5.3.2. Úvěr na sklízecí mlátičku
5.4. Poskytování úvěrů v České republice
5.5. Porovnání smlouvy o úvěru s právní úpravou
5.5.1. Splnění náležitostí daných ObchZ.
5.5.2. Další obsah smlouvy
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Seznam použitých zkratek
9. Přílohy


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0030 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde