Problematika mezinárodního dvojího zdanění

Základní informace

Název práce: Problematika mezinárodního dvojího zdanění

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 110 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Pavlína Benešová

Datum obhajoby: 2009

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0146 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce se zabývá problematikou mezinárodních daňových vztahů. Pojednává o obecném pozadí této oblasti, tj. o vnitrostátních daňových předpisech, v návaznosti na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, spolupráci mezinárodních daňových správ, obsahuje dále analýzu nynější situace a praktický výstup, zabývající se postupem zdaňování.

Obsah

1 VÝCHODISKA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
1.1 VÝVOJ A TRENDY V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO ZDANĚNÍ
1.1.1 Spolupráce mezinárodních daňových správ
1.1.2 Daňové ráje a mezinárodní daňové plánování
1.2 PRAMENY PRÁVA V OBLASTI MEZINÁRODNÍHO ZDANĚNÍ
1.2.1 Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich postavení v tuzemském právním řádu
1.2.2 Zákon o daních z příjmů
1.2.3 Judikatura a její význam
1.3 VYBRANÉ ZÁKLADNÍ POJMY
1.3.1 Daňový rezident
1.3.2 Daňový nerezident
1.3.3 Poplatník a plátce daně z příjmů
1.3.4 Místo vedení
1.3.5 Skutečný vlastník příjmů
1.3.6 Stálá provozovna
2 ZDAŇOVANÍ VYBRANÝCH TYPŮ PŘÍJMŮ
2.1 PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI
2.1.1 Příjmy nerezidentů ze závislé činnosti vykonávané na území ČR
2.1.2 Mezinárodní pronájem pracovní síly
2.2 PŘÍJMY Z NEMOVITÉHO MAJETKU
2.2.1 Příjmy z užívání nemovitostí
2.2.2 Příjmy z prodeje nemovitostí
2.3 PŘÍJMY UMĚLCŮ A SPORTOVCŮ – NEREZIDENTŮ – ZE ZDROJŮ NA ÚZEMÍ ČR
2.4 TANTIÉMY
2.5 ZDAŇOVÁNÍ PENZÍ
2.6 ÚROKY
2.7 LICENČNÍ POPLATKY
3 NÁVRHY ŘEŠENÍ PŘI STANOVENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI REZIDENTA S PŘÍJMY ZE ZDROJŮ V ZAHRANIČÍ
3.1 METODY VYLOUČENÍ DVOJÍHO ZDANĚNÍ U DAŇOVÝCH REZIDENTŮ
3.1.1 Metoda vynětí (Exemption)
3.1.2 Metoda zápočtu daně (Credit system)
3.2 OBECNÝ POSTUP STANOVENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI REZIDENTA ČR – FYZICKÉ OSOBY ZA ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ROKU 2008
3.3 PŘÍKLADY URČOVÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U DAŇOVÉHO REZIDENTA DOSAHUJÍCÍHO VYBRANÝCH TYPŮ PŘÍJMŮ ZE ZAHRANIČÍ
3.3.1 Příklad 1
3.3.2 Příklad 2
4 ZÁVĚR
5 INFORMAČNÍ ZDROJE
6 POUŽITÉ ZKRATKY
7 SEZNAMY
8 PŘÍLOHY

Klíčová slova

Danění, Dvojí zdanění, Smlouvy o zamezení dvojího zdanění, Daňové ráje, Off-shore podnikání, Daňové úniky, Mezinárodní daňové plánování, Spolupráce mezinárodních daňových správ, Zdaňování příjmů, Daňové plánování, Zákon o daních z příjmů, Judikatura, Plátce daně z příjmů, Tantiémy, Zdaňování penzí

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0146 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde