Příčiny a důsledky deficitu státního rozpočtu a daňová reforma

Základní informace

Název práce: Příčiny a důsledky deficitu státního rozpočtu a daňová reforma

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 17 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007


Souhrn

Fiskální politiku, lze charakterizovat jako využívání veřejných financí (státního rozpočtu) k makroekonomické stabilizaci. Ve své podstatě je fiskální politika určena k regulaci vztahů.V tomto případě se jedná o regulaci peněžních vztahů státu s ostatními ekonomickými subjekty a to s jasným makroekonomickým záměrem, který je stabilizovat jejich prostřednictvím vznikající fluktuace v úrovni ekonomické aktivity.
Základním cílem fiskální politiky je stabilizace tempa ekonomického růstu a míry zaměstnanosti. Hlavním nástrojem je státní rozpočet a to prostřednictvím fiskálních operaci na jeho výdajové a příjmové stránce. Subjektem, který realizuje tento typ hospodářské politiky, je vláda. Konkrétně můžeme definovat fiskální politiku jako takové aktivní (vládou vyvolané) změny ve struktuře a objemu veřejných výdajů a příjmů, jejich cílem je dosažení konkrétního makroekonomického záměru. Daně chápeme jako spoluúčast občanů a ekonomických subjektů na státních veřejných výdajích.
Ve druhé části této práce se budeme zabývat daňovou soustavou ČR resp. plánovanou daňovou reformou, jenž by měla být realizována v praxi od 1. 1. 2006.
Existence daňové soustavy znamená daňové zatížení pro právnické i fyzické osoby, tzn. snižuje jejich hospodářský výsledek a příjem. Tyto státem získané peněžní prostředky jsou následně využívány na zabezpečení státní správy a veřejného sektoru národního hospodářství. Obecně platí, že populární jsou nízké daně, ty ovšem nezajistí příjmy státu v takové výši, které by pokryly všechny státní výdaje. Naopak vysoké daně tlumí zájem o podnikání a podporují sklon ke kritice státní politiky – následně to může snížit podnikatelskou aktivitu a v úhrnu daňové výnosy ještě snížit. Právě tyto okolnosti spolu se snahou přilákat zahraniční investory na nižší daň FO (jak je tomu např. na Slovensku, 19% rovná daň) vedly v tomto roce naše zákonodárce k přijetí tolik potřebné daňové reformě.
Cílem práce je blíže specifikovat návrhy uvažovaných reforem, které přicházely v úvahu a následně tyto návrhy porovnáme na přikladu.

Klíčová slova

Deficit státního rozpočtu, Daňová reforma, Pojem rozpočtového deficitu, Příčiny rozpočtového deficitu, Typy rozpočtových deficitů, Důsledky rozpočtového deficitu, Financování rozpočtového deficitu, Typologie rozpočtových deficitů, Laferova Křivka, Snížení daní, Daňové reformy


Obsah

Úvod

1. Pojem rozpočtového deficitu

1.1 Příčiny rozpočtového deficitu

1.2 Typy rozpočtových deficitů uvedené na příkladech

1.3 Důsledky rozpočtového deficitu

1.4 Možnosti financování rozpočtového deficitu

1.5 Souhrnná typologie rozpočtových deficitů

2. Laferova Křivka

3. Dříve uvažované podoby daňové reformy

3.1 Snížení daní podle Sobotky

3.2 Snížení daní podle Jahna

3.3 Snížení daní podle ODS

3.4 Snížení daně podle Svazu průmyslu a dopravy

4. Která reforma je nejvýhodnější?

5. Co přinese vládní snížení daní

Závěr

Použité zdroje


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 60 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0215 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde