Porovnání výhodnosti úverových produktů pro podnikatele

Základní informace

Název práce: Porovnání výhodnosti úvěrových produktů pro podnikatele

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 18 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2010


Souhrn

Ve své práci jsem se zaměřil na možnosti úvěrů pro podnikatele. Po úvodní části jsem popsal teorii o podmínkách splácení a pravidlech úvěru. Nepopsal jsem bližší postup získávání úvěru a výpočet úrokové míry atd., což by mohlo být součásti další práce. V teoretické části jsem úvěry rozdělil na krátkodobé a dlouhodobé včetně leasingu. V praktické části jsem popsal výhody a nevýhody čtyř vybraných úvěru.

Poskytování úvěrů je důležitou činností banky. Jedním z největších zdrojů banky jsou právě přijaté úroky z poskytnutých úvěrů. Úvěr je smluvní vztah mezi bankou a klientem, kdy se příjemce zavazuje splatit jistinu úvěru a úroky z něj v dohodnutém termínu. Na úvěr není právní nárok, banka ho poskytuje účelově na konkrétní podnikatelský záměr. Ve většině případů banka žádá za úvěr záruku ( ručení) např. nemovitostí. Úrok je z pohledu dlužníka cenou placenou za náklad vypůjčení. Z pohledu věřitele je cenou za výnos z půjčení. Úrok je výnos ze zapůjčených peněz. Pokud roční výnos ze zapůjčených peněz vydělíme celkovými zapůjčenými penězi, získáme úrokovou míru. Úvěr potřebuje podnikatel na rozjezd podnikání i průběh podnikání.

V záležitostech rozhodnutí o úvěru je důležité, jaký podnikatel nebo firma zaujímá postoj - může být opatrný nebo energický s vyšším rizikem. Myslím, že nelze stanovit, který postoj je lepší, záleží na situaci a možnostech, které nastanou. Ovšem rizika je nutno zvažovat, aby nezpůsobila ukončení podnikání pro předlužení nebo neschopnosti splácet úvěr.
U krátkodobých úvěrů je na zvážení, o jakou částku se jedná a kolik zaplatíme na poplatcích a úrocích. Dlouhodobé úvěry jsou v dnešní době podstatnou součástí skoro každého podnikatele. Podnikatel by měl mít pro své rozhodnutí o typu úvěru a jeho výši připravený finanční plán a jeho cíl. Přesné doporučení, jaký úvěr, v jaké výši a kdy čerpat atd. je složité stanovit a záleží na mnoha dalších faktorech a finančním plánu konkrétního podnikatele.

Klíčová slova

Úvěry pro podnikatele, Princip úvěrových obchodů, Úvěry pro podnikatelské účely, Úvěry krátkodobé, Obchodní úvěry, Kontokorentní úvěr, Lombardní úvěr, Eskontní úvěr, Factoring, Dlouhodobé úvěry, Emisní půjčka, Úvěrový úpis, Hypoteční úvěr, Vývozní dodavatelský úvěr, Forfaiting, Leasing, Investiční úvěr

Obsah

Úvod
Úvěry pro podnikatele
Základní princip úvěrových obchodů
Úvěry pro podnikatelské účely
Úvěry krátkodobé
Obchodní úvěry
Kontokorentní úvěr
Lombardní úvěr
Eskontní úvěr
Factoring
Dlouhodobé úvěry
Emisní půjčka
Úvěrový úpis
Hypoteční úvěr
Přímý vývozní dodavatelský úvěr
Forfaiting
Leasing
Srovnání úvěrů
ČSOB účelový úvěr
Provozní úvěr 5 PLUS od České spořitelny
Investiční úvěr MIKRO od Raiffeisenbank
Investiční úvěr od Volksbank
Závěr
Odkazy
Seznam literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 70 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0303 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde