Podnikatelský záměr fiktivní společnosti s.r.o.

Základní informace

Název práce: Podnikatelský záměr fiktivní společnosti s.r.o.

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007


Souhrn

Podnikatelský záměr je nedílnou součástí při založení podniku. Je důležitější čím větší je rozměr podnikatelské činnosti. Každá společnost musí být připravena na případná rizika počátku podnikání a také na počáteční nízké či nulové příjmy. Než firma dosáhne prvních příjmů, musí uhradit první faktury za pořízení majetku, materiálu, mzdy pracovníků a podobně. Aby se tedy podnikatele vyhnuly neúspěchům, je třeba připravit dopodrobna podnikatelský záměr.

Cílem práce bylo zpracování finanční analýzy firmy “I-Data., s.r.o.“ v časové řadě, kdy se vycházelo ze stavu k 31.12.2004 s výhledem do 31.12.2006. Předmětem této analýzy bylo zhodnocení firmy s jejím působením do roku 2006 na podkladě čehož bude firma žádat o krátkodobý úvěr ve výši 8.000.000,- Kč na obchodní činnost s jednorázovou splatností za 12 měsíců od doby poskytnutí. Tato finanční analýza je určena pro banku, u které bude podána žádost o předmětný krátkodobý úvěr. Jako rozborová technika v této finanční analýze byla použita technika procentního rozboru se zpracováním v horizontální i vertikální analýze. Dále byla použita paralelní soustava a byly vypočteny ukazatelé rentability, likvidity, aktivity a zadluženosti. Ukazatelé kapitálového trhu, Altmanova analýza nebyly počítány neboť se nejedná o akciovou společnost. Jako základní vstupní data byla použita rozvaha a výsledovka k 31.12.2004 a následně předpokládaný nárůst tržeb v letech 2005 a 2006.

Jelikož se jedná o malou firmu, do roku 2004 s malými obraty, nemusela být účetní uzávěrka ověřena auditorem. Z těchto důvodů si nechává firma pravidelně zpracovávat daňové přiznání včetně kontroly účetní uzávěrky daňovým poradcem. Jako podstatná většina malých společností je firma objektivně podkapitalizována a s malou mírou likvidního majetku. S tím souvisí i minimalizace zisků. Proto je nutno při hodnocení bonity firmy brát v úvahu nejen finanční analýzu, ale i řadu dalších údajů a informací.

Tyto údaje můžeme shrnou do zjednodušené SWOT analýzy


Silné stránky a příležitosti:

  • znalost trhu získaná na podkladě činnosti prováděné pro třetí subjekt v roce 2005
  • uzavřené odběratelské smlouvy zajišťující pravidelné odběry po dobu 12 měsíců s možností prodloužení
  • předjednané zajištěné dodávky pohonných hmot od dodavatele s dominantním postavením na českém trhu
  • firma disponuje vysoce kvalifikovaným managementem s dlouholetými zkušenostmi v organizačně hospodářských funkcích

Slabé stránky a ohrožení:

  • nedostatek vlastního kapitálu
  • závislost na cizích zdrojích při provádění plánované obchodní činnosti
  • malá společnost a s tím související některé výsledky provedené finanční analýzy
  • při požadavku odběratelů na zvýšení dodávek nedostatek zdrojů nutných pro toto navýšení

Na základě provedené finanční analýzy, zhodnocení výsledků poměrové analýzy, SWOT analýzy a posouzení odběratelsko –dodavatelských vztahů, managementu firmy a podnikatelského záměru lze poskytnutí požadovaných zdrojů doporučit a v případě možnosti prodloužení odběratelských smluv i na další období 2006-2007 poskytnutý krátkodobý úvěr změnit na úvěr revolvingový nebo kontokorentní.

Klíčová slova

Podnikatelský záměr, Založení společnosti, Předmět podnikání, Cíl podnikání, Výsledovka, Horizontální analýza, Vertikální analýza, Poměrová analýza, Rozvaha, SWOT analýza


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 90 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0306 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde