Obchodní závazkové vztahy

Základní informace - Obchodní závazkové vztahy

Název práce: Obchodní závazkové vztahy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 14 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2012

 

Souhrn - Obchodní závazkové vztahy

Nejprve jsem se chtěla seznámit s pojmem závazkový vztah a zjistit jaký vztah má s obchodním zákoníkem a jaké jsou jeho charakteristické rysy, které jsou pro obecný přehled závazkových vztahů důležité. Abych věděla, co pod závazkové vztahy patří. Závazkové vztahy se dělí dle hledisek a já se chtěla dozvědět, jaké patří mezi ty základní. Po té jsem chtěla rozepsat a přiblížit obchody a také neobchod, jaký to je vztah a mezi kým. Za důležité jsem považovala rozepsat se, co je obsahem závazkových vztahů. Ke konci práce jsem se chtěla zaměřit na vznik závazkových vztahů, jaké jsem důvody vzniku a jestli jsou druhy vzniku a jaké. Byl přijat nový občanský zákoník, tomu jsem věnovala jednu kapitolu, kde jsem chtěla napsat i trochu té historie, v kterém roce byl přijat občanský zákoník a z jakých let vychází. Na co nový občanský zákoník klade důraz a co v něm nyní najdeme.

Zjistili jsme, jaké mají závazkové vztahy rysy. Rozepsání obchodů a neobchodů, jaký to je vztah a mezi kým. Máme obchod relativní, ten se řídí obchodním zákoníkem. Musí splňovat určité podmínky. Je to vztah mezi státem nebo samosprávnou územní jednotkou a podnikateli jejich podnikatelské činnosti. Příkladem je kupní smlouva. Další obchod je absolutní to jsou závazkové vztahy, které se také řídí obchodním zákoníkem. Má více vyjmenovaných vztahů, pro přiblížení vztahy mezi zakladateli družstva, mezi členem družstva a družstvem a vztahy mezi členy družstva, pokud vyplývají z členského vztahu v družstvu. Příkladem je skupina speciálních smluv: bankovní záruka. Absolutními neobchody jsou vztahy, které se řídí bez ohledu na povahu smluvních stran v prvé řadě ustanoveními občanského zákoníku. Příkladem absolutního neobchodu je darovací smlouva. Fakultativní obchody je to vztah, kdy obchodní zákoník dovolí, že si smluvní strany mohou, sami zvolili působnost obchodního zákoníku na založený závazkový vztah. Musí to být však smlouva, která není absolutním obchodem, absolutním neobchodem ani relativním obchodem. Bude to zpravidla smlouva, která by se řídila občanským zákoníkem. Důvod proč vzniká závazkový vztah je z rozsáhlého okruhu právních skutečností. Příkladem je z právních úkonů, ze smluv. Případy vzniku obchodních závazků z právních úkonů jednostranných jsou například úkony, které směřují ke vzniku obchodní smlouvy. Případy vzniku obchodních závazků z právních úkonů dvoustranných je nejčastěji z obligačních smluv upravených obchodním zákoníkem. Současný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Od tohoto roku byl několikrát upravován, vychází z 60. let.  
Nový občanský zákoník klade důraz na naše demokratické právní tradice. Vytvořením a přijetím nového občanského zákoníku se můžeme, spíše jsme zařazeni mezi vyspělé evropské země. Občanský zákoník je rozdělen do pěti částí: Obecná část, Rodinné právo, Absolutní majetková práva, Relativní majetková práva a Ustanovení společná, přechodná a závěrečná.
Díky této práci jsem zjistila, že byl přijat a schválen nový občanský zákoník. Jinak jsem si  objasnila a hlouběji nahlédla a odpověděla na své otázky k tématu  obchodní  závazkové vztahy.

 

Klíčová slova - Obchodní závazkové vztahy

Obchodní závazkové vztahy, Pojem závazkových vztahů, Relativní obchod, Absolutní obchody, Absolutní neobchody, Fakultativní obchody

 

Obsah - Obchodní závazkové vztahy

Úvod
1    Pojem závazkových vztahů
2    Relativní obchod
3    Absolutní obchody
4    Absolutní neobchody
5    Fakultativní obchody
6    Obsah obchodních závazkových vztahů
7    Interpretace právního úkonu
8    Důvody vzniku obchodních závazkových vztahů
8.1    Vznik závazků z jednostranného právního úkonu
8.2    Vznik závazků z dvoustranných právních úkonů
9    Nový občanský zákoník
Závěr
Seznam použité literatury

 

Stažení práce - Obchodní závazkové vztahy

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0598 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde