Nové trendy v oblasti platebního styku

Základní informace

Název práce: Nové trendy v oblasti platebního styku

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 56 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2005

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0017 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Bankovní služby hrají v životě běžných lidí čím dál větší roli. Rozmáhají se spotřebitelské úvěry, hypotéky. Nákupy se daleko častěji hradí platebními či kreditními kartami. S množstvím prováděných transakcí roste i potřeba okamžitého přehledu o pohybech na účtu. Moderní technologie je dnes umožňují obsluhovat po telefonu, internetu či prostřednictvím kapesního počítače. Finanční domy vedou klienty k tomu, aby své účty obsluhovali právě pomocí služeb přímého bankovnictví. Analýzu takovýchto trendů považuji za velmi vhodné téma mé diplomové práce. Zaměřila jsem se proto na oblast platebního styku, zejména na nové trendy v oblasti komunikace s bankou. Cílem mé práce je dojít k závěrům stanovujícím, že rozvoj alternativní distribuce je v bankovním sektoru nezbytným krokem k uspokojení rostoucích požadavků klientů, a tím i udržení konkurenceschopnosti. Důležitou roli sehrává i osobní kontakt s klientem na pobočce, který má v dnešním bankovním světě stále svou nezastupitelnou roli.

Klíčová slova

Banka, Platební styk, Příkaz k úhradě, Šek, Platební karta, Přímé bankovnictví, Zúčtování plateb

Obsah

1. ÚVOD
2. LITERÁRNÍ REŠERŠE
2.1. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU OBECNĚ
2.2 ZÁKLADNÍ INSTRUMENTY NEDOKUMENTÁRNÍHO PLATEBNÍHO STYKU
2.2.1 Tuzemský platební styk
2.2.2 Mezinárodní platební styk
2.3 ZÁKLADNÍ INSTRUMENTY DOKUMENTÁRNÍHO PLATEBNÍHO STYKU
2.3.1 Dokumentární inkaso
2.3.2 Dokumentární akreditiv
2.3.3 Bankovní záruka
2.3.4 Směnka
2.4 ŠEKY
2.5 PLATEBNÍ KARTY
2.6 ZÚČTOVÁNÍ PLATEB
3. CÍL A METODIKA PRÁCE
4. CHARAKTERISTIKA ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ
4.1 DŮVODY ZAVÁDĚNÍ PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ
4.2 DRUHY PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ
4.2.1 Telefonní bankovnictví
4.2.2 GSM (mobilní) bankovnictví
4.2.3 Internetové bankovnictví
4.2.4 PC bankovnictví
4.2.5 Samoobslužná zóna
5. ANALÝZA FOREM ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ
5.1 ELEKTRONICKÉ BANKOVNICTVÍ KOMERČNÍ BANKY, A.S.
5.1.1 Služba mojebanka
5.1.2 Služba profibanka
5.1.3 Expresní linka
5.2 EFEKTIVNOST ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ
5.3 DŮKAZ EFEKTIVNOSTI PŘÍMÉHO BANKOVNICTVÍ
5.4 ANALÝZA KOMPLEXNOSTI SLUŽEB EB KB, A.S.
6. ZÁVĚR
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 150 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0017 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde