Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Základní informace - Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Název práce: Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2013

 

Souhrn - Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Cílem této práce je vytvoření investičního portfolia pro zvolený subjekt.  Investované finanční prostředky zvolený subjekt rozdělí na dvě části, a to způsobem jednorázové formy investice a pravidelných měsíčních vkladů. Úvodem bychom chtěly vysvětlit, co se vlastně pod pojmem investice skrývá. Jedna z mnoha definic charakterizuje investici jako uložení určitých peněžních prostředků investora s cílem v budoucnu zvýšit jejich hodnotu. Je nezbytné myslet při investování na mnoho faktorů, které mohou rozhodování investora ovlivnit, jako je výnosnost, likvidita a rizikovost investice, popřípadě množství disponibilních peněžních prostředků. Každý člověk má při investování jiné požadavky na výše uvedené faktory. Na základě jeho požadavků je vytvořena taková skladba investičního portfolia, která plně odpovídá jeho strategii.
Výnosnost investice požaduje každý investor, který se rozhodne k investici do určitého finančního instrumentu. Je ale zřejmé, že ne vždy je tento požadavek v budoucnu zaručen. Investor se v dané chvíli rozhoduje podle určitého očekávaného výnosu v budoucnosti. Likviditu investice můžeme chápat jako výši transakčních nákladů, které jsou spojeny s přeměnou investičního instrumentu na disponibilní finanční prostředky. Rizikovost investice je možná ztráta, která vychází z daného investičního instrumentu.
Investor si může investiční portfolio vytvořit sám, ale samozřejmě je výhodnější poradit se s odborníkem, tedy finančním poradcem, který sleduje aktuální stav na finančních trzích a má ucelený přehled o nabízených produktech. 

 

Klíčová slova - Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Návrh investičního portfolia, Dluhopisy, Státní dluhopisy, Pokladniční poukázky, Komunální dluhopisy, Zaměstnanecké dluhopisy, Podnikové dluhopisy, Bankovní dluhopisy, Termínovaný vklad, Otevřené podílové fondy, Nemovitostní fondy, Akciové fondy, Fondy peněžního trhu, Investiční životní pojištění

 

Obsah - Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

1.    Úvod
2.    Základní charakteristika investora
3.    Návrh investičního portfolia
3.1.    Dluhopisy
3.1.1.    Státní dluhopisy
3.1.2.    Pokladniční poukázky
3.1.3.    Komunální dluhopisy
3.1.4.    Zaměstnanecké dluhopisy
3.1.5.    Podnikové dluhopisy
3.1.6.    Bankovní dluhopisy
3.2.    Termínovaný vklad
3.2.1.    Termínovaný vklad FIX (Evropsko – ruská banka a.s.)
3.3.    Otevřené podílové fondy
3.3.1.    Nemovitostní fondy
3.3.2.    Akciové fondy
3.3.3.    Fondy peněžního trhu
3.3.3.1.    Fond peněžního trhu ČP INVEST (ČP INVEST investiční společnost a.s.)
3.4.    Investiční životní pojištění
3.4.1.    Investiční životní pojištění FINANCE LIFE (UNIQA pojišťovna a.s.)
4.    Závěr

 

Stažení práce - Návrh investičního portfolia vybraného subjektu

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 75 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0597 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde