Nadace a nadační fondy

Základní informace

Název práce: Nadace a nadační fondy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 10 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Petr Hlaváček

Datum obhajoby: 2008

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0160 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Právní úpravu nadace nalezneme v zákoně č. 227/1997 Sb. Cílem nadací je dávat peníze tam, kde je to potřeba. Nadace svými financemi pomáhají v nejrůznějších oblastech lidských aktivit. Jedná se o účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Podporují např. péči o staré lidi, postižené děti, podílejí se na záchraně kulturních památek, ochraně životního prostředí a pomáhají v mnoha dalších potřebných oblastech. Cílem nadací není přímá péče o klienty či poskytování služeb, nýbrž finanční podpora a propagace dobrých věcí. Za tímto účelem shromažďují peníze a též budují a spravují své nadační jmění.
Finanční povaha nadací - „nadace je sdružením majetku“- je jejich hlavním speficikem a odlišuje je od neziskových organizací operační povahy, jako jsou občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti či církevní právnické osoby. Nadace se také sdružují v Asociaci nadací při Fóru dárců . Tyto nadace přijaly pro své fungování Etický kodex nadací.
V roce 2008 bylo evidováno na 420 nadací.
Nadační fondy jsou, stejně jako nadace, nezávislé subjekty finanční povahy, založené za účelem podpory veřejně prospěšných aktivit a projektů. Fungování nadačních fondů upravuje zákon o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Nadační fondy, jako nový právní typ, byly do českého právního řádu zavedeny zákonem o nadacích a nadačních fondech v roce 1998. Do té doby právní typ nadačního fondu neexistoval. Byl vytvořen jako subjekt finanční povahy jako alternativa k nadacím, které, na rozdíl od nadačních fondů, mají povinnost nadačního jmění v minimální hodnotě 500 000 Kč. První nadační fondy tedy vznikly přeregistrací z organizací, které před účinností nadačního zákona měly ve svém názvu „nadace“.
Nadační fondy se sdružují v rámci Asociace nadačních fondů při Fóru dárců . Tyto nadační fondy přijaly Etický kodex pro své fungování.
V roce 2008 bylo evidováno 1.136 nadačních fondů.
Velice často jsou nadace a nadační fondy brány jako jeden právní typ a jsou označovány za nadace. Oba tyto právní typy patří do nadačního sektoru, mají společný zákon, jsou finanční povahy, nemají žádné členy a neslouží primárně k poskytování služeb.
V názvu organizace musí být obsaženo, zda jde o nadaci či nadační fond. Nadace má povinné nezcizitelné nadační jmění, které je v minimální hodnotě 500 000 Kč zapsáno u rejstříkového soudu. Nadační fond takovéto trvalé jmění nemá.
Nadační fond na rozdíl od nadace nemusí registrovat nadační jmění, z něhož by používal pouze výnosy, ale k dosahování účelu, pro který byl zřízen, používá veškerý svůj majetek. Nadace musí mít trvalý účel, a to již z povahy trvalého nadačního jmění. Nadační fond mít trvalý účel nemusí.

 

Klíčová slova

Nadace, Nadační fondy, Nadační jmění, Nadační listina, Statut nadace, Status fondu, Vznik nadace, Vznik nadačního fondu, Orgány nadace, Orgány fondu, Zrušení nadace, Zánik nadace, financování, firemní nadace, Financování fondu, Zrušení fondu, Zánik fondu

 

Stažení práce

Nedávejte zbytečně peníze mobilním operátorům, využijte jiné, lepší možnosti a zaplaťte bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví s 50 % slevou, a přesto dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 50 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0160 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Pokud se přesto rozhodnete pro platbu prostřednictvím SMS klikněte na níže umístěné tlačítko

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde