Mezinárodní účetní standardy

Základní informace

Název práce: Mezinárodní účetní standardy

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 77 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0127 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato bakalářská práce na téma mezinárodní účetní standardy se zaměřuje na problematiku vykazování dlouhodobých aktiv podle mezinárodních účetních standardů. Ve své práci se věnuji problematice dlouhodobých hmotných aktiv, nehmotných aktiv, ale i leasingům, investicím do nemovitostí, aktivům určeným k prodeji a problematice snižování hodnoty aktiv. Teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých oblastí dlouhodobých aktiv s tím, že principy vykazování podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví jsou porovnávány s postupy platnými v české účetní legislativě. Praktická část se zabývá problematikou dlouhodobých aktiv ve společnosti Xxxxxxxxx Xxxxx s. r. o., respektive návrhem přechodu vykazování dlouhodobých aktiv ze systému vycházejícího z české účetní legislativy na mezinárodní účetní standardy. Průřezově se zabývá vytipovanými oblastmi a navrhuje konkrétní řešení.

Obsah


Úvod
Cíl práce a metodika
Teoretická část
1 Dlouhodobá hmotná aktiva
1.1 Prvotní ocenění hmotných aktiv
1.2 Technické zhodnocení (následné výdaje)
1.3 Ocenění hmotných aktiv v průběhu jejich držení
1.4 Odpisy hmotných aktiv
1.5 Odúčtování dlouhodobých hmotných aktiv
1.6 Zveřejnění
1.7 Základní rozpory mezi IFRS a ČÚL
2 Nehmotná aktiva
2.1 Pořizování nehmotných aktiv
2.2 Uvedení do používání
2.3 Modely následného vykazování nehmotných aktiv
2.4 Doba použitelnosti nehmotného aktiva a jeho odpisování
2.5 Odúčtování nehmotných aktiv
2.6 Zveřejnění
3 Leasing
3.1 Finanční leasing
3.1.1 Finanční leasing – účetní zachycení u pronajímatele
3.1.2 Finanční leasing – účtování u nájemce
3.2 Operativní leasing
3.2.1 Operativní leasing – pronajímatel
3.2.2 Operativní leasing – nájemce
4 Dlouhodobá aktiva určená k prodeji a ukončované činnosti
4.1 Identifikace dlouhodobého aktiva určeného k prodeji a ukončované činnosti
4.2 Ocenění 29
4.3 Přeřazení z aktiv držených k prodeji
4.4 Zveřejnění
5 Investice do nemovitostí
5.1 Prvotní ocenění
5.2 Změna účelu užívání
5.3 Modely ocenění
5.4 Vyřazení a zveřejnění
6 Snížení hodnoty aktiv
6.1 Identifikace ztráty ze snížení hodnoty
6.2 Určování zpětně získatelné částky
Praktická část
7 Xxxxxxxxx Xxxxx – představení společnosti
8 Nevypověditelné smlouvy o pronájmu (Indefeasible rights of use (IRU))
8.1 Smlouva typu TRL
8.2 Smlouvy typu SFS
8.3 Smlouva typu SLN
8.4 Prodej IRU třetím stranám
9 Problematika instalací koncových okruhů
10 Komponentní odpisování
11 Aktiva určená k prodeji
12 Náklady na uvedení aktiva do původního stavu
13 Závěrečné shrnutí a doporučení
Závěr
Použité zdroje
Seznam použitých zkratek
Přílohy

Klíčová slova

Mezinárodní účetní standardy, Účetní standardy, IFRS, IAS, Dlouhodobá hmotná aktiva, Dlouhodobá nehmotná aktiva, Leasing, Aktiva určená k prodeji, Snižování hodnoty aktiv, Odpisy hmotných aktiv, Odúčtování aktiv, Pořizování aktiv, Vykazování aktiv, Finanční leasing, Operativní leasing, TRL, SFS, SLN

Náhled absolventské práce

Na náhled této absolventské práce se můžete podívat zde


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně vybrána platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0127 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde