Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Název práce: Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 60 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně


Stažení práce - Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0380 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn - Měnová politika a vývoj kurzu CZK

V návaznosti na sílící integrační procesy prošla Evropa a stále prochází nejzávažnější změnou, jíž je vytvoření Hospodářské a měnové unie („EMU“) s jednotnou měnou, což v historii nemá obdoby. Tento proces probíhající v rámci Evropské unie ovlivňuje přímo nejen její členské země, ale nepřímo i země neelejské, a to zejména ty, jež se ucházejí či budou ucházet o plné členství v daném společenství, včetně České republiky. Realizace tohoto cíle, bude – li naplněn, bude mít nebývalé důsledky i pro ekonomické postavení Evropy ve světě.
Zavedení společné měny EURO nejen v České republice ale i v ostatních evropských státech představuje jeden z nejzásadnějších a nejodvážnějších makroekonomických počinů vůbec a jeho důsledky můžeme sledovat v globálním měřítku.
Na devizovém trhu dochází ke střetávání nabídky deviz s poptávkou po devizách. Výsledkem je měnový kurz tj. cena určité národní měnové jednotky vyjádřená v jiné národní měnové jednotce. Měnový kurs tak vyjadřuje cenu cizí měny oceněnou v Kč vůči této jiné měně.
Právě měnový kurz české koruny (dále také jen „CZK“) ve vztahu k měně EURO bude předmětem zkoumání této práce. Je bez diskuze, že Česká republika se stane v několika málo letech součástí Evropské měnové unie a zavedení společné evropské měny bude mít v naší zemi celou řadu hospodářských důsledků.
Cílem mé práce bude analyzovat vztah měnového kurzu CZK vůči měně EURO. Účelem této práce bude zhodnocení připravenosti naší ekonomiky na přijetí společné měny a také predikce dopadů této skutečnosti.
Bez pochyby se má práce bude odvíjet za pomoci vědecké metody analýzy a také komparace; vyhodnocení získaných dat a jejich následné porovnání bude nezbytné pro zdárné zhotovení práce tohoto charakteru.
Ve své diplomové práci jsem se zaobíral problematikou monetární politiky a vývoje devizového kurzu české koruny v relaci k měně euro.
Nejprve jsem provedl analýzu kurzu za posledních 6 let a provedl podrobnější charakteristiku sledovaného období (především pak pro rok 2008). V této části práci mi byl velmi nápomocen archiv České národní banky, který je dostupný na její webové stránce. Provádění analýzy byla náročná práce, neboť bylo třeba sledovat a selektovat veliké množství dat, které bylo zapotřebí vyhodnotit. Kapitola o historii společné evropské měny má charakter typické kompilační práce s odbornou literaturou, neboť na toto téma bylo publikováno značné množství knih i časopiseckých příspěvků.
Problematika zavedení jednotné evropské měny v našem státě si jistě zasluhuje soustředěnou pozornost. Pozornost této problematice věnuje celá řada odborníků, státních institucí i nevládních organizací, proto je třeba prameny vztahující se k tématu vybírat s citem a opatrně, neboť mnohé z nich jsou krajně tendenční. Na některých místech této práce, kde jsem to uznal za vhodné, jsem nicméně vyjádřil vlastní názor a nenechal jsem práci nabýt podoby pouhé kompilace.


Klíčová slova - Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Měnová politika, Společná měna, Euro, Zavedení eura, Dopady zavedení EURA pro ČR, Měnová unie, Euro v ČR, Hospodářská a měnová unie, Evropská měna, Zákon o zavedení EURA v ČR


Obsah - Měnová politika a vývoj kurzu CZK

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Vývoj kurzu CZK 2002-2008
3.1. Obecná východiska
3.2. Rok 2002
3.3. Rok 2003
3.4. Rok 2004
3.5. Rok 2005
3.6. Rok 2006
3.7. Rok 2007
3.8. Vyhodnocení let 2002-2007
3.9. Rok 2008
4. Historie vzniku společné měny EURO
5. Analýza stavu před zavedením EURA v ČR
5.1. Úkoly v jednotlivých dotčených sektorech
5.1.1. Bankovnictví a finanční instituce
5.1.2. Veřejné finance a veřejná správa a samospráva
5.1.3. Nefinanční sektor a ochrana spotřebitele
5.1.4. Legislativa
5.1.5. Přenos informací a komunikace
5.2. Stav plnění úkolů a další úkoly do budoucna
5.3. Veřejné mínění
5.4. Zákon o zavedení EURA v ČR
6. Stav před a po zavedením EURA ve vybraných zemích EU
6.1. Německo
6.2. Slovensko
6.3. Slovinsko
7. Dopady zavedení EURA pro ČR
7.1. Očekávané výhody
7.2. Očekávané nevýhody
8. Závěr
9. Přílohy
Příloha č. 1: Hospodářská a měnová unie
Příloha č. 2: Harmonogram zavedení eura v ČR
Příloha č. 3: Harmonogram zavedení eura v SR
Příloha č. 4: Slovenské euromince
10. Seznam pramenů

Stažení práce - Měnová politika a vývoj kurzu CZK

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0380 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde