Inflace v ČR

Základní informace

Název práce: Inflace v ČR

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 84 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0204 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Diplomová práce se zabývá vývojem inflace v ČR od roku 1993 do současnosti a faktory, které tento vývoj ovlivňovaly. Při zpracování práce jsem se nejprve zaměřil na uvedenou tématiku z teoretického hlediska. Jsou zde popsány základní pojmy, způsoby měření inflace, příčiny a důsledky inflace, atd. Informace pro teoretickou část jsem čerpal z dostupné odborné literatury. Na teoretickou část navazuje část praktická, ve které jsem sumarizoval a analyzoval údaje týkající se inflace. Snažil jsem se vystihnout hlavní tendence vývoje inflace od roku 1993 až do současnosti. Cílem bylo podat ucelený obraz o vývoji inflace v České republice a seznámit čtenáře s vývojem a základními determinanty inflace. Základní údaje o vývoji inflace a jejích jednotlivých složek jsem čerpal především ze Zpráv o inflaci, které publikuje každé čtvrtletí ČNB a z různých periodik.

 

Klíčová slova

Inflace, deflace, index spotřebitelských cen, index cen výrobců, cílování inflace, cenová hladina, čistá inflace

 

Obsah

1. Úvod
2. Cíl a metodika
3. Vymezení pojmů
4. Měření inflace
4.1 Cenový deflátor
4.2 Index spotřebitelských cen
4.3 Index cen výrobců
4.4 Charakteristiky skupin spotřebního koše využívaných pro hodnocení infalce
5. Stupně závažnosti inflace
5.1 Mírná inflace
5.2 Pádivá inflace
5.3 Hyperinflace
6. Druhy inflace
6.1 Poptávková inflace
6.2 Nabídková inflace
7. Důsledky inflace
8. Analýza nákladů inflace
8.1 Inflace vyrovnaná a zároveň anticipovaná
8.2 Neanticipovaná inflace
9. Metody léčení inflace
10. Cílování inflace
10.1 Inflační cíle
10.2 Výjimky z plnění inflačních cílů
10.3 Inflační prognóza a její předpoklady
11. Situace v české republice
11.1 Vývoj v roce 1993
11.2 Vývoj v roce 1994
11.3 Vývoj v roce 1995
11.4 Vývoj v roce 1996
11.5 Vývoj v roce 1997
11.6 Vývoj v roce 1998
11.7 Vývoj v roce 1999
11.8 Vývoj v roce 2000
11.9 Vývoj v roce 2001
11.10 Vývoj v roce 2002
11.11 Vývoj v roce 2003
11.12 Vývoj v roce 2004
11.13 Současný vývoj
12. Výsledky cílování inflace
13. Předpokládaný vývoj
13.1 Prognóza inflace
13.2 Inflační cíl ČNB od ledna 2006
14. Závěr
15. Použitá literatura
16. Seznam příloh


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 200 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0204 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde