Financování podniku

Základní informace

Název práce: Financování podniku

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 36 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2009


Souhrn

Většina rozhodnutí v podniku musí být zajištěna finančními zdroji. Podnik je musí nejen získat, ale rozhodnout i o jejich struktuře a umístění a přitom brát v úvahu faktor času a riziko. Podnik se rozhoduje z jakých zdrojů bude financován a musí zajišťovat likviditu a solventnost a také udržovat svoji finanční rovnováhu a zdraví. Aby podnik obstál v tržním prostředí, musí pracovat s co nejvyšší hospodárností a výkonností.

Cílem práce je popsat určité druhy financování podniku ze zdrojů vlastních i cizích včetně jejich výhod a nevýhod. Dále se zaměřuji na finanční strukturu podniku, a také možnosti financování a finančního plánování. Uvedené možnosti, jak využít finanční zdroje, záleží na dalších okolnostech v konkrétním podniku.

Finanční situace podniku je dobrá, když podnik dokáže platit své závazky k cizím zdrojům k zaměstnancům dodavatelům a dalším a má zdroje na investice a na mimořádné situace . Finanční stav podniku je důležitý pro další rozvoj. Kromě ukazatelů z účetnictví se dá ekonomická situace podniku posoudit i pomocí výše uvedených ukazatelů. Je důležité sledovat míru zisku a příznivou finanční situaci umožňující rozvoj podniku a nezaměřit se jen na výnosy a náklady, ale také na peněžní příjmy a výdaje.
Důležité je rozhodnutí vedení podniku zda mají být investice a rozvoj opatrné nebo energické s vyšším rizikem. Myslím, že nelze stanovit, který postoj je lepší záleží na situaci a možnostech které nastanou.Ovšem rizika je nutno zvažovat, aby nezpůsobila ukončení podniku.
Pokud podnik investuje převážně vlastní zdroje nemusí to být ve všech případech výhodné, některé cizí zdroje můžou být v dané situaci výhodnější, ale to je na posouzení konkrétních možností.
U financování dlouhodobých potřeb je důležité se správně rozhodnout jak využít zisk.
V dnešní době je podstatnou součásti skoro každého podniku dlouhodobý bankovní úvěr a leasing pro investice nebo pořízení strojů a zařízení a dalších.
Při financování řešíme rozhodnutí jak umístit vlastní kapitál, kolik kapitálu máme mít k dispozici a kolik potřebujeme kapitálu na realizaci dalších záměru.
Podnik by měl mít pro své rozhodnutí investic mít připravený finanční plán a cíle . Výnosnost, bezpečnost a likvidita představují kritéria, která se obvykle navzájem potlačují.

Klíčová slova

Financování podniku, Finanční situace podniku, Finanční struktura podniku, Vlastní kapitál, Cizí zdroje, Kapitálová struktura, Finanční vztahy podniku, Peněžní prostředky, Podnikový kapitál, Finanční majetek podniku, Rezervní fondy, Akcie společnosti, Základní jmění

Obsah

ÚVOD
CÍL PRÁCE
METODIKA PRÁCE
Osnova práce:
Systematické rozdělení
FINANČNÍ SITUACE PODNIKU
FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU
Vlastní kapitál
Cizí zdroje
OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU
Minimalizace nákladů na kapitál
PODNIKOVÉ FINANCE
FINANCOVÁNÍ BĚŽNÉ
Financování mimořádné
Finanční vztahy podniku
Peněžní prostředky
Podnikový kapitál
Finanční majetek podniku
FINANCOVÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ
FINANCOVÁNÍ Z CIZÍCH ZDROJŮ
FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ
FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ VNITŘNÍ ZDROJE
Rezervní fondy
Akcie společnosti
Základní jmění
Zisk nerozdělený
Odpisy
Dluhopisy
FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÉ CIZÍ ZDROJE
Finanční leasing
Bankovní úvěry
Přímý vývozní dodavatelský úvěr
Forfaiting
Dotace krajů
Dotace od Exportní garanční a pojišťovací agentury (EGAP)
Ministerské programy
Operační program podnikání a inovace
Fondy Evropské unie
FINANČNÍ STAV PODNIKU
Finanční filozofie firmy
Poměrové ukazatele
MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PODNIKU
Finanční analýza
FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ PODNIKU
Finanční rozhodování
VLASTNÍ SHRNUTÍ A ZÁVĚR
Odkazy
Seznam literatury


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 120 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0301 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde