Euromince a eurobankovy

Základní informace

Název práce: Euromince a eurobankovy

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 25 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2007


Souhrn

Člověk se za svůj život stává svědky mnoha změn, ať už velkých či malých. Mezi ty velké změny se dá bezesporu zařadit zánik národní měny a přechod na jednotnou evropskou měnu EURO. Euro jako měna je velice mladá, poprvé byla zavedena k 1.1.1999 a to nejdříve v bezhotovostním styku, kdy nahrazovala původní jednotku ECU (European Currency Unit), která vznikla před dvaadvaceti lety, z toho důvodu, aby v něm mohly být vyjádřeny finanční vztahy mezi jednotlivými členskými státy.

Mezi hlavní důvody proč vznikla společná měna euro je bezesporu snaha Evropské unie zvýšit efektivnost svého vnitřního trhu a naplnit tak závazek stanovený v Lisabonské strategii, ve kterém je řečeno, že Evropská unie se má do desíti let stát nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa. Jedním z významných mezníků jak dosáhnout stanovených cílů byl první leden roku 2002. Tímto dnem totiž započala poslední fáze přechodu jednotlivých národních měn na jednotnou evropskou měnu euro. Nové bankovky a mince v eurozóně nabyly platnosti a staré oběživo, které po krátkou dobu obíhalo společně vedle eura od února 2002 přestalo platit. Od tohoto data začalo euro spojovat 370 milionů lidí, kteří hovoří odlišnými jazyky, mají odlišnou kulturu a náboženství, ale jedno mají společné a to jednotnou měnu, kterou může platit Ital v Řecku nebo Němec v Irsku aniž by musel jít do směnárny a měnit si peníze. Tím uspoříme nejen starosti spojené s výměnou valut, ale především s tím související poplatky. Díky jednotné měně je také jednodušší srovnávat ceny v různých zemích a lépe tak rozlišit výhodnou nabídku od nabídky předražené.

Klíčová slova

Euromince, Eurobankovy, Měna Euro, ECU, Hotovostní Euro, Emise mincí, Emise bankovek, Ochranné prvky bankovek, Identifikace bankovek, Mikrotisk, Padělání mincí, padělání bankovek, Boj proti padělání, Počet padělaných bankovek


Obsah


Úvod


1 Základní informace
1.1 Oficiální značka měny Euro
1.2 Technické náležitosti nové měny Euro
1.3 Rozdíl mezi Eurem a ECU

2 Státy používající Euro a mající vztah k Euru

3 Hotovostní Euro
3.1 Co se stalo s národními měnami států Eurozóny po prvním lednu 2002
3.2 Problémy zaokrouhlování
3.3 Emise mincí a bankovek

4 Euro-mince
4.1 Jako příklad uvádíme národní strany 2€ mincí a jejich významy

5 Euro-bankovky
5.1 Specifikace bankovek
5.2 Další součásti výtvarného ztvárnění bankovek

6 Ochranné prvky bankovek
6.1 Identifikace bankovek – hmatem
6.2 Identifikace bankovek – nastavením proti světlu
6.3 Identifikace bankovek – nakloněním
6.4 Mikrotisk
6.5 Znaky pro zrakově postižené

7 Boj proti padělání mincí a bankovek
7.1 Počet padělaných bankovek

8 Závěr


Seznam použitých zdrojů


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 100 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0219 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde