Ekologická daňová reforma v ČR

Základní informace

Název práce: Ekologická daňová reforma v ČR

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 50 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Ivana Hysková

Datum obhajoby: 2008

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0180 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

Souhrn

Tato práce se zabývá ekologickými daněmi a ekologickou daňovou reformou (EDR). Problematiku ekologických daní a ekologické daňové reformy jsem si zvolila proto, že k 1.1.2008 vstoupila v ČR v platnost EDR, jejíž závěrečná fáze bude završena v roce 2017. Ráda bych zjistila, jak tuto reformu vnímají subjekty v hospodářské sféře, jaký k ní mají postoj, v čem vidí silné a slabé stránky EDR.
První část této práce je zaměřena na stručnou charakteristiku ekologických daní a ekologické daňové reformy v České republice a na její zarámování do státní politiky životního prostředí. Další část je zaměřena na problémové okruhy EDR ve vazb. k hospodářské sféře. V poslední části práce se věnuji zkušenostem, názorům a postojům malých a středních podnikatelů k EDR.

Obsah

1 TEORETICKÁ ČÁST
1.1 ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
1.1.1 Nástroje politiky životního prostředí
1.1.2 Životní prostředí z pohledu ekonomie
1.2 DAŇ
1.2.1 Rozdělení daní
1.3 EKOLOGICKÁ DAŇ
1.3.1 Charakteristika ekologické daně
1.3.2 Druhy ekologické daně
2 ANALYTICKÁ ČÁST
2.1 EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA (EDR)
2.1.1 Teorie dvojí dividendy
2.1.2 Směrnice 2003/96/ES
2.1.3 EDR v ČR
2.2 KVALITATIVNÍ PRŮZKUM V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH
2.2.1 Metodika průzkumu
2.2.2 Výsledky kvalitativního průzkumu
2.2.3 Závěry, diskuse a doporučení
ZÁVĚR
POUŽITÁ LITERATURA
INTERNETOVÉ ZDROJE

Klíčová slova

Ekologická daň, Ekologická daňová reforma, Ekologická politika EU, Ochrana životního prostředí, Životní prostředí, Nástroje politiky životního prostředí, Životní prostředí z pohledu ekonomie, Charakteristika ekologické daně, Druhy ekologické daně, Směrnice 2003/96/ES, EDR


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0180 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde