Bankovní systém a srovnání bankovních účtů

Základní informace

Název práce: Bankovní systém a srovnání bankovních účtů

Typ práce: Absolvenstká práce

Rozsah práce: 44 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Jakub Rázga

Datum obhajoby: 2010

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0228 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn

Cílem mé práce je vás seznámit s fungováním bankovního systému jako celku, představit vám, jak funguje bankovní systém a z čeho se skládá. Práce je rozdělena na několik částí a v přehlednosti vám poslouží tabulky a grafy. Výsledné hodnocení by mělo být potencionálnímu klientovi vodítkem pro optimální výběr bankovní instituce. Při samotné analýze produktového portfolia bylo vycházeno ze sekundárních dat (ČNB, jednotlivé bankovní domy, finanční servery).
 
Bankovnictví dnes zastává místo v každé vyspělé tržní ekonomice mezi odvětvími s nejvyšší dynamikou rozvoje. Bez kvalitně fungujících bank není výrazný ekonomický pokrok myslitelný. Vztah bankovního odvětví a ostatních sfér každé ekonomiky je oboustranný a to tak, že každá vyspělá ekonomika potřebuje vyspělý bankovní systém a naopak.
 
Banky patří mezi instituce, jejichž hlavní oblast činnosti jsou obchody a operace s penězi. Peníze jsou tedy pevně spojeny s fungováním a existencí bank. Banky shromažďují dočasně volné peněžní zdroje a znovu je distribuují do oběhu. Kdybychom to chtěli říci jinak, tak banky jsou prostředníky mezi poptávkou peněžních úspor a nabídkou po nich. Kromě toho dnes banky provádějí i celou řadu dalších činností.

První banky byly zakládaný už ve 12. století v Itálii, tedy ještě v době, kdy funkci peněz zastávaly mince z drahých kovů. Tyto instituce, které dnes může nazvat za první banky, zakládaly skupiny směnárníků, kteří za určitou úplatu prováděli zvláštní operace s penězi, jako například směňovali různé druhy mincí, mince z hlediska jejich pravosti prověřovali, atd. Také v některých případech peníze uschovávali a půjčovali jiným obchodníkům. Tyto úvěrové a depozitní operace se později staly hlavní činností obchodních a ostatních bank.

Bankovnictví, jako zvláštní druh podnikání, se začalo rozvíjet zejména od 17. století nástupem směnek, šeků a později, počátkem 20. století,  i bezhotovostních peněz. K tomuto rozvoji velmi přispěl rozmach velkovýroby a nástup a rozvoj kapitalismu. Za největší rozvoj bankovnictví a velké zdokonalení jeho služeb pak považujeme 20. století, zejména pak dobu po 2. světové válce.

Bankovní systém, jako celek, pak považujeme za souhrn všech bankovních institucí v daném státě a uspořádání vztahů mezi nimi. V bankovním sytému jsou tedy dvě vzájemné propojené složky a to složka institucionální a složka funkční.
 

Institucionální složka bankovního systému


Do této složky řadíme jednotlivé banky, členěné podle jejich hlavní náplně do několika druhů. Zde narážíme na jeden ze základních problémů a to na vymezení samotného pojmu banka. Budeme-li se držet popisu centrální banky, tak můžeme banku vymezit dvojím způsobem a to ekonomicky a právně. Ekonomická charakterizace je podle hlavní náplně činnosti - banka je institucí, která obchoduje a provádí operace s penězi. Banky součastně patří mezi instituce, které musí dodržovat pravidla činnosti daná bankovními zákony a dalšími právními akty.

Toto je důvod, proč je ekonomické vymezení nedostatečné, neboť obchodovat a provádět operace s penězi mohou i jiné instituce, jako jsou například pojišťovny, pošty, finanční společnosti atd. Proto můžeme tyto nedostatky alespoň částečně odstranit právním vymezením banky. Toto vymezení se může mezi jednotlivými zeměmi mírně lišit, obecně však platí, opět dle centrální banky, že banka je institucí s bankovní licencí. Tato bankovní licence umožňuje bankám provádět bankovní operace a nabízet bankovní služby. Současně to představuje právo a v některých zemích povinnost mít v názvu označení banka. Aby banka tuto licenci dostala, tak musí splňovat několik podmínek. Každý žadatel o bankovní licenci musí mít například minimální výši kapitálu či splňovat odborné, technické, morální předpoklady apod.

V každé ekonomice působí celá řada druhů bank. Toto obecné vymezení základních druhů bank můžeme považovat za jeden ze spojovacích článků mezi institucionální a funkční složkou bankovního systému. Banky lze také členit podle dalších hledisek jako je třeba typ vlastnictví na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným atd.
 

Funkční složka bankovního systému

 
Funkční složka bankovního systému reprezentuje organizaci, neboli způsoby uspořádání vztahů mezi bankovními institucemi v dané ekonomice. V této souvislosti rozlišujeme jednostupňové a dvoustupňové bankovní systémy.

 

Klíčová slova

Bankovní systém, Srovnání bankovních účtů, Bankovní systémy, Historie bankovních systému, Typy bankovních systémů, Systém centrální banka, Český bankovní systém, Český bankovní trh, Studentská konta bank, Student plus, Studentské konto Plus, Genius Student, Gaudeamus, G2, Junior účet, Obchodní banky, Investiční banky, Realitní banky, Univerzální obchodní banky

 

Obsah

Úvod
1    Historie bankovních systému
2    Jednostupňový bankovní systém
3    Dvoustupňový bankovní systém
4    Základní typy bankovních systémů
4.1    Totální univerzální bankovní systém
4.2    Systém centrální banka + univerzální obchodní banky
4.3    Systém centrální banka + banky + realitní banky
4.4    Systém centrální banka + obchodní banky + investiční banky
4.5    Systém centrální banka + obchodní banky + investiční banky + realitní banky
5    Český bankovní systém
6    Bankovní systémy ve světě
7    Charakteristika a systematizace bankovních produktů
8    Český bankovní trh
9    Studentská konta jednotlivých bank
9.1    Česká spořitelna – Student plus
9.2    ČSOB - Studentské konto Plus
9.3    GE Money Bank - Genius Student
9.4    Komerční banka – G2    
9.5    Poštovní spořitelna – Junior účet
10    Platební karty a jejich druhy
10.1    Debetní, kreditní, charge či úvěrová
10.2    Elektronická či embosovaná
10.3    Vydávající asociace a modely
10.4    Použitelnost karet
10.5    Použitá technologie
Závěr
Seznam odkazů
Seznam použité literatury
Seznam osob a institucí
Resumé
Resumé ve francouzském jazyce

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0228 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde