Asijská finanční krize

Základní informace - Asijská finanční krize

Název práce: Asijská finanční krize

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 61 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Bc. Štěpán Vaněček

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Výborně

Hodnocení od odborné komise: Velmi dobře

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Souhrn - Asijská finanční krize

První část práce je teoretickým vstupem do problematiky finančních krizí a dává přehled o čtyřech základních modelech těchto krizí, které vycházejí z krizí již skončených. Dále se snaží pojmenovat důležité makroekonomické ukazatele mající na propukání a průběh krize vliv – především se jedná o systém měnového kurzu, běžný a finanční účet platební bilance a reálné měnové zhodnocení. Hlavní část práce se zabývá zejména příčinami, průběhem a fází zotavení se po asijské finanční krizi, která proběhla v osmi státech jihovýchodní Asie v letech 1997 - 1998. Hloubka dopadů na obyvatelstvo postižených zemí, jejich ekonomiku ale i světovou ekonomiku byla natolik významná, že lze mluvit o jedné z největších finančních katastrof 20. století. Třetí část tvoří popis situace v ostatních státech světa, které se dostaly částečně také vinou finančních otřesů v Asii do problémů. Byly to Brazílie, Rusko a v 90. letech chronicky recesní Japonsko. Naopak finanční turbulence v Mexiku měly důležitý vliv na vývoj v Asii.

Úvod - Asijská finanční krize

Až do vypuknutí krize v jihovýchodní Asii, které se datuje na období v letech 1997 – 1998, byla tato oblast vzorem pro ostatní ekonomiky. Pro tyto rychle se rozvíjející státy se vžilo označení asijští tygři nebo asijští draci – Indonésie, Malajsie, Filipíny, Thajsko, Hong Kong, Singapur, Jižní Korea a Tchaiwan. Představovaly nejúspěšnější region ve světové ekonomice a vykazovaly vynikající ukazatele národního hospodářství: vysoký růst, nízká nezaměstnanost, nízká inflace a vyrovnané rozpočty. Svým tempem hospodářského růstu převýšily dokonce i průměr vyspělých ekonomik, proto byl rozsah a rychlost zhoršení situace pro celý svět šokem. Zajímavým fenoménem je fakt, že krize se šířila jak prostorově mezi jednotlivými státy, tak mezi jednotlivými trhy. Jejím projevem byly poklesy kurzů měn a akcií, bankovní krize a ztráty postihující celou ekonomiku. Asijská krize navázala na krizi v Mexiku. Tu však výrazně předčila svou intenzitou, rozsahem a dopadem na zainteresované ekonomiky a v neposlední řadě na celou světovou ekonomiku. Zalarmovala i Mezinárodní měnový fond, který se snažil pomoci, avšak situace byla velice složitá, měla řadu příčin a nenabízela jednoduchá řešení. V asijské krizi lze nalézt i pozitivní výsledky. Především poukázala na stále nepřekonané nedostatky ve fungování mezinárodního finančního systému. Ikdyž uběhlo již osm let od skončení krize, na některé otázky v případě tohoto fungování nebylo zatím odpovězeno.

Závěr - Asijská finanční krize

Asijská krize byla obrovská nejen svou velikostí ale i dopadem. Ten se projevil na finančních trzích, v rozpočtech států a zasáhl také životy milionů obyčejných lidí, kterým zhoršil ekonomickou situaci přičemž tisíce lidí přišli o zaměstnání. Finanční krize v Asii jen podtrhla smutnou bilanci konce minulého století, když šla ruku v ruce s krizemi v Brazílii, Rusku a Mexiku. Tyto otřesy otevřely otázky týkající se problémů fungování mezinárodních finančních trhů, především v oblastech volného pohybu kapitálu a fixních měnových kurzů. Za asijskou krizi mohla kromě jiného rychlost, s jakou tento trh expandoval. Prakticky během pár let se přiblížil dvěma stálicím na nebi ekonomické prosperity – Americe a západní Evropě. Zdá se jakoby právě USA se chtěly asijské státy vyrovnat. Avšak mezi těmito oblastmi existují tradiční rozdíly. Asijci upřednostňují kolektiv a do soukromého sektoru zasahuje stát. Hnacím motorem ekonomiky je vývoz. Kdežto USA klade důraz na individualismus, ponechání volnosti v podnikání a ekonomický růst je spojen s domácí poptávkou. Právě její abnormální výše pomohla asijským zemím v regenerační fázi po krizi. K překonání krize výrazně pomohl svými plány a finanční pomocí i MMF, sídlící ve Washingtonu. Situaci nedokázal přesně odhadnout dopředu, což je v podmínkách globálních kapitálových sil velice těžké. Je ale důležité, že se asijské země z prodělaných otřesů dokázaly brzy otřepat.

Každá finanční krize přináší i řadu nových poznatků o fungování ekonomik, o tom jak jsou ovlivňovány mezinárodním pohybem kapitálu, stejně jako o tom jak se poruchy a šoky z jedné země či skupiny zemí přenášejí na ostatní země. Analýza příčin krize a schopnost a vůle přijmout závěry z krizových situací mohou významným způsobem přispět k tomu, aby se snížilo riziko jejich opakování v budoucnu.

Klíčová slova - Asijská finanční krize

Modely, jihovýchodní Asie, zahraniční kapitál, krize, Mezinárodní měnový fond, platební bilance, měnový systém, finanční krize

Obsah - Asijská finanční krize

1. Úvod

2. Cíl a metodika práce

3. Teorie finančních krizí

3.1 Teoretické modely spekulativních krizí

3.1.1 První generace modelů

3.1.2 Druhá generace modelů

3.1.3 Třetí generace modelů - modely nákazy

3.1.4 Modely paniky

3.2 Příčiny vzniku finančních krizí

3.2.1 Makroekonomická nestabilita a vývoj vnějších podmínek

3.2.2 Rizikové chování bankovního a finančního sektoru

3.3 Dopady finančních krizí

3.4 Důležité ekonomické veličiny

3.4.1 Měnový systém

3.4.2 Běžný účet platební bilance

3.4.3 Nebezpečí reálného měnového zhodnocení

4. Finanční krize v jihovýchodní Asii

4.1 Předkrizová zranitelnost

4.2 Thajsko, ohnisko problémů

4.3 Situace v ostatních státech

4.4 Příčiny šíření krize

4.5 Fáze zotavení

4.6 Korupce a finanční krize

4.7 Poučení z asijské finanční krize

5. Role MMF

5.1 Mohl MMF krizi předejít?

5.2 Nebezpečí vyplývající z pomoci

6. Asijská krize ve světovém kontextu

6.1 Mexická krize

6.2 Ruská krize

6.3 Brazilská krize

6.4 Situace v Japonsku

7. Závěr

8. Seznam literatury

Stažení práce

Prezentované dílo je volně dostupné, stáhněte si požadovaný text pouhým poklikáním na níže uvedené tlačítko:

software-downloadV případě problémů nás neváhejte informovat, případný problém vyřešíme v co nejkratším možném termínu.

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde