Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Základní informace

Název práce: Analýza úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům

Typ práce: Diplomová práce

Rozsah práce: 66 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2004

Hodnocení od vedoucího práce: Velmi dobře

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0004 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Souhrn

Tato diplomová práce se zabývá charakteristikou úvěrů poskytovaných malým a středním podnikatelským subjektům a analýzou klienta, který podal žádost o úvěr. Poskytované bankovní úvěry a půjčky představují rozhodující část aktivních obchodů bank. Hlavní dělení úvěrů je podle jejich délky doby splatnosti a podle účelu, na který jsou poskytnuty. Mezi nejčastěji poskytované úvěry patří krátkodobé provozní úvěry a kontokorenty, ze střednědobých a dlouhodobých to jsou investiční úvěry. Těmto typům úvěru jsem také věnovala největší pozornost. Další část mé práce je věnována postupům při poskytování úvěrů, kde jsem se zaměřila na hodnocení, analýzu klienta a vyhodnocení jeho žádosti o úvěr. Jako praktický příklad jsem si zvolila firmu, která zapadá do segmentu malých a středních podnikatelských subjektů. Klient podniká ve strojírenské výrobě, má za sebou čtrnáctiletou podnikatelskou historii a výborné finanční výsledky. Firma požaduje od banky poskytnout provozní financování ve výši 1 mil EUR a investiční financování ve výši cca 4 mil Kč. Se žádostí o úvěr klient předložil finanční výkazy za poslední tři roky, rozbor pohledávek a závazků a návrh na zajištění úvěrů nemovitostí. Provedla jsem analýzu klienta a jeho finančních výsledků, navrhla nejlepší úvěrové produkty a jejich podmínky, jako jsou splátky, poplatky a úroková sazba. Na závěr jsem stanovila rating klienta.

 

Klíčová slova

Banka, Klient, Úvěrové produkty, Kontokorentní úvěr, Investiční úvěr, Žádost o úvěr, Finanční analýza, Zajištění úvěru, Rating

 

Obsah

1. Úvod
2. Charakteristika úvěrových produktů a postupů při poskytování úvěrů
2.1. Úvěrové produkty
2.2. Postupy při poskytování úvěrů
2.2.1. Základní otázky
2.2.2. Zdroje informací a základní fakta
2.2.3. Rozvaha
2.2.4. Výkaz zisků a ztrát
2.2.5. Výkaz peněžních toků
2.2.6. Analýza poměrových ukazatelů
2.2.7. Přeobchodování
2.2.8. Podnikatelský plán
2.2.9. Hodnocení žádosti o úvěr
2.3. Rating klienta
3. Cíl a metodika práce
4. Charakteristika úvěrových produktů poskytovaných malým a středním firmám
4.1. Kontokorentní úvěr
4.2. Provozní úvěr – revolving
4.3. Investiční úvěr
5. Analýza úvěrování na příkladu konkrétního klienta
5.1. Analýza klienta
5.1.1. Obecné informace
5.1.2. Finanční analýza
5.1.3. Návrh variant na provozní financování
5.1.4. Hodnocení žádosti o úvěr
5.2. Stanovení ratingu klienta
6. Závěr
7. Seznam literatury
8. Přílohy

 

Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0004 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde