Analýza finančního trhu v ČR

Analýza finančního trhu v ČR

Základní informace - Analýza finančního trhu v ČR

Název práce: Analýza finančního trhu v ČR

Typ práce: Seminární práce

Rozsah práce: 12 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011

Souhrn - Analýza finančního trhu v ČR

Moderní ekonomické teorie vymezují finanční trh jako místní a časové soustředění nabídky volných peněžních prostředků a poptávky po těchto prostředcích. Z jiného pohledu můžeme finanční trh chápat také jako systém vzájemných vztahů, nástrojů, subjektů a institucí umožňujících shromažďování, soustřeďování, rozdělování a rozmisťování dočasně volných peněžních prostředků na základě nabídky a poptávky.

Na finančním trhu se peněžní úspory jednotlivých ekonomických subjektů z pohledu jejich původních vlastníků mění na finanční investice. Volné peněžní prostředky jsou směnovány za finanční aktiva. Finanční trhy v tomto ohledu představují nedílnou a důležitou součást finančního systému, jehož jsou také největší částí a v obecné rovině přispívají k hospodářskému rozvoji a rovnováze platební bilance v ekonomice.

Ústředními subjekty působící na finančním trhu představují finanční instituce, které dotváří ucelený finanční systém. Finanční systém představuje v každé ekonomice jedinečný a strukturovaný prostor, ve kterém se v obecném měřítku realizují finanční služby a nejinak je to tomu také u finančního trhu v rámci ČR.

Na stabilitu finančního trhu, stejně jako finančního systému, dohlížejí centrální banky. Stabilita představuje jeden z klíčových faktorů finančního systému, přičemž jakákoliv nestabilita nebo výkyv může mít negativní dopad a následky pro národní hospodářství dané země. V současné době se v takto problematické situaci nacházíme i v podmínkách ČR, kdy celosvětová ekonomická krize, způsobená špatným hospodařením a nevhodnými akvizicemi významných světových bank společně s nedostatečnými regulatorními opatřeními bank způsobily značné výkyvy ve světových finančních systémech i na finančních trzích, a to i ČR, i když ne v tak velkém rozsahu.

Klíčová slova - Analýza finančního trhu v ČR

Finanční systém, Finanční trh, Funkce finančního trhu, Finanční instituce, Finanční subjekt, Banka, Peněžní trh, Kapitálový trh, Komoditní trh, Devizový trh, Regulatorní a dohledové instituce

Obsah - Analýza finančního trhu v ČR

Úvod
1. Vymezení dané problematiky
2. Subjekty finančního trhu v ČR
3. Funkce finančního trhu v ČR
4. Členění finančního trhu v ČR
Závěr

Stažení práce - Analýza finančního trhu v ČR

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 80 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0419 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde