Analýza bezpečnosti platebních karet

Základní informace - Analýza bezpečnosti platebních karet

Název práce: Analýza bezpečnosti platebních karet

Typ práce: Bakalářská práce

Rozsah práce: 47 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Ing. Martin Pondělíček

Datum obhajoby: 2006

Hodnocení od vedoucího práce: Výborně

Hodnocení od oponenta práce: Velmi dobře

Hodnocení od odborné komise: Výborně

 

Stažení práce - Analýza bezpečnosti platebních karet

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0001 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

Souhrn - Analýza bezpečnosti platebních karet

Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti platebních karet. V literární rešerši je stručně definována platební karta a je rozčleněna na jednotlivé typy podle různých kriterií. Jednotlivé typy karet jsou popsány, jsou nastíněny jejich technologie a jejich výhody a nevýhody. Další část rešerše je zaměřena na historii a vývoj platebních karet. Ve vlastní práci je již popisována samotná bezpečnost. Jsou zde uvedeny jednotlivé metody, jak se vydavatelé snaží platební karty chránit a zabezpečit. Na druhé straně pak jednotlivé druhy rizik a podvodů, které se v tomto platebním systému mohou vyskytnout. Následuje seznámení se stavem karet a jejich bezpečnosti u nás a ve Velké Británii. Velkou Británie je zde zvolena jakožto evropská země s největším provozem platebních karet. V další části se zabývám moderními metodami zajištění jejich bezpečnosti s ohledem na náklady jejich zavedení a ekonomiku systému.

 

Klíčová slova - Analýza bezpečnosti platebních karet

Analýza bezpečnosti platebních karet, Platební karta, Debetní karta, Kreditní karta, Bank of America, Rizika, Zneužití, Podvod, Vylákání důvěrných dat, PIN, Čip, Čipová technologie, Hybridní technologie, ATM, Podpis, Biometrické prvky, Prevence podvodů

 

Obsah - Analýza bezpečnosti platebních karet

1. Úvod
2. Cíl práce a metodika
3. Literární rešerše
3.1. Platební karta
3.1.1. Debetní karta
3.1.2. Kreditní karta
3.1.3. Charge karta
3.1.4. Úvěrová karta
3.1.5. Embosovaná karta
3.1.6. Elektronická platební karta
3.1.7. Karta s magnetickým proužkem
3.1.8. Čipová karta
3.1.9. Hybridní karta
3.2. Historie a vývoj
3.2.1. Věrnostní platební karty
3.2.3 Projekt Bank of America
4. Vlastní práce
4.1. Zabezpečení platebních karet proti zneužití
4.1.1. Výběr vhodných klientů
4.1.2. Identifikační a bezpečnostní prvky na kartě
4.1.3. Ověření totožnosti držitele karty
4.1.4. Ověření správnosti a platnosti karty
4.1.5. Ověření oprávněnosti obchodního místa kartu přijmout
4.1.1. Výběr vhodných klientů
4.1.2. Identifikační a bezpečnostní prvky na kartě
4.1.3. Ověření totožnosti držitele karty
4.1.4. Ověření správnosti a platnosti karty
4.1.5. Ověření oprávněnosti obchodního místa kartu přijmout
4.2. Druhy rizik a typy podvodů
4.2.1. Úvěrové ztráty
4.2.2. Zneužití nedoručené karty
4.2.3. Padělky karet
4.2.4. Podvodná žádost o kartu
4.2.5. Vylákání důvěrných dat od držitele (Phishing)
4.2.6. Podvody bez přítomnosti karty (Card Not Present)
4.3. Úroveň podvodů ve světě a v České Republice
4.3.1. Platební karty ve Velké Británii a jejich využití v roce 2005
4.3.2. Čip a Osobní identifikační kód (PIN)
4.3.3. Ztráty z podvodů s platebními kartami ve Velké Británii
4.3.4. Situace v České republice
4.4. Moderní metody zajištění bezpečnosti platebních karet
4.4.1. Zdokonalování ochranných prvků
4.4.2. Čipová technologie
4.4.3. Spolupráce všech účastníků v domácím i mezinárodním měřítku
4.4.4. Prevence - správné zacházení s platební kartou
4.5. Ekonomika zvyšování bezpečnosti platebních karet
5. Závěr
6. Seznam literatury
7. Seznam obrázků
8. Přílohy

 

Stažení práce - Analýza bezpečnosti platebních karet

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0001 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.

 

 

Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde