Založení konkrétního podniku

Základní informace

Název práce: Založení konkrétního podniku

Typ práce: Semestrální práce

Rozsah práce: 35 stran

Jazyk práce: Čeština

Autor práce: Absolvent vysoké školy

Datum obhajoby: 2011


Souhrn

Pro účely vypracování této semestrální práce jsem se rozhodla založit společnost, jejíž předmětem podnikání budou činnosti z oboru distribuce PC, mobilních telefonů a příslušenství a služby s tím spojené, tedy opravy, vytváření PC sestav apod. Chtěli bychom založit firmu, která bude schopna uplatnit se na trhu, s cílem prodávat kvalitní výrobky dostupné širokému spektru zákazníků. Počítáme s bankovním úvěrem, který si chceme vzít na začátku podnikání. Dále pak předpokládáme, že tento úvěr bude splacen do tří let.

Popis společnosti

Společnost se bude jmenovat SB Computers s.r.o.. Zkratku SB jsme odvodili z našich příjmení S-Soukupová, B-Bajer. Záměrem společnosti je proniknout na tento trh a nabídnout širokou škálu kvalitních výrobků určených širokému spektru odběratelů. Součásti našeho kamenného obchodu bude i možnost objednání na našich budoucích www stránkách.

Základním posláním firmy je především uspokojení potřeb svých zákazníků. Také se budeme snažit být pro své zaměstnance perspektivním zaměstnavatelem a zajistit stabilní růst společnosti. Předmětem podnikání bude hlavně nákupu za účelem dalšího prodeje – se specializací na PC a mobilní telefony, které by měli dokázat uspokojit potřeby jednotlivých spotřebitelů, kteří se rozhodnou pro modernizace, resp. upgrade či nové vybavení do svých firem či domácností.

Jako střednědobý cíl firmy bude snaha zajistit svými obchodními smlouvami dlouhodobou spolupráci s odběrateli, kteří mají v regionu významné postavení na trhu s výpočetní technikou a mobilním vybavením. Dalším cílem bude vytvořit internetový obchod, kde by si mohli zákazníci objednat veškerý náš sortiment. Mezi dlouhodobý cíl naší firmy bude snaha o prodej zboží i mimo náš region. Strategie, kterou můžeme dosáhnout našich cílů, je penetrace trhu.

Právní forma podnikání

Výběr správné právní formy podnikání je velice důležité, Vždy je potřeba pečlivě zvážit všechny výhody i nevýhody jednotlivých forem. Možností je několik, liší se především ve způsobu ručení a výši potřebného základního kapitálu. V našem případě nebudeme uvažovat komanditní společnost ani akciovou společnost, protože je zde nutný základní kapitál ve výši 1 000 000 Kč. Rozhodovat se tedy budeme mezi společností s ručením omezeným a veřejnou obchodní společností.
Výhodou veřejné obchodní společnosti je, že není potřeba žádný počáteční vklad do základního kapitálu, nevýhodou zde ale je, že společníci ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.
Naopak u společnosti s ručením omezeným je sice potřeba vložit základní kapitál minimálně ve výši 200 000 Kč, ale společníci pak neručí za závazky společnosti celým svým majetkem, ale ručí pouze do výše svých zatím nesplacených vkladů. Po zvážení všech pro a proti, jsme si vybrali společnost s ručením omezeným.

Pro založení společnosti s ručením omezeným je nutno vykonat zejména následujících úkony:

  • uzavření společenské smlouvy formou notářského zápisu
  • složení základního jmění společnosti, nebo jeho části
  • získání živnostenských oprávnění (živnostenských listů atp.)
  • zápis společnosti do obchodního rejstříku
  • registrace společnosti u finančního úřadu

Klíčová slova

Založení podniku, právní formy podnikání, podnikatelský plán, strategiské cíle, poslání, vize, oirganizační struktura, personální plán, podnikatelské prostory, analýza okolí, marketing, marketingový mix, cena, produkt, propagace, reklama, konkurence, dodavatelé, zákazníci, finanční plán, náklady, výnosy, rozvaha, výsledovka, financování podniku, odpisy, úvěr, společenská smlouva, pracovní smlouva, účtová osnova

Obsah

ÚVOD
1 POPIS SPOLEČNOSTI
1.1 Podstata podnikání
1.2 Strategické cíle
1.3 Právní forma podnikání
2 ÚKONY POTŘEBNÉ PRO ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI
2.1 Sepsání společenské smlouvy
2.2 Základní jmění
2.3 Získání živnostenských listů
2.4 Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku
2.5 Zápis společnosti do obchodního rejstříku
2.6 Registrace společnosti u finančního úřadu
3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
3.1 Pracovní náplň jednotlivých pracovníků
3.2 Předpokládaný počet zaměstnanců a jejich pracovní doba
4 PROSTORY
4.1 Podnikatelské prostory
4.2 Vybavení
5 STRUČNÁ ANALÝZA OKOLÍ SPOLEČNOSTI
5.1 Zákazníci
5.2 Dodavatelé
5.3 Konkurence
6 PLÁN MARKETINGU
6.1 Cena
6.2 Umístění
6.3 Produkt
6.4 Propagace
7 NÁKLADY PODNIKU
7.1 Stanovení nákladů
7.1.1 Posouzení nákladů „mzdové náklady“
7.1.2 Posouzení nákladů „náklady na nájemné“
7.1.3 Posouzení nákladů „provozní režie“
7.1.4 Průměrné měsíční náklady na provoz firmy
8 FINANCOVÁNÍ
9 PŘEDPOKLÁDANÉ VÝNOSY
10 FINANČNÍ PLÁN
10.1 Propočet splátek úvěru
10.2 Odpisy
10.3 Rozvaha
10.4 Výkaz zisku a ztrát


Stažení práce

Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem.

Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví. Zašlete 160 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0324 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.


Publikujte své vlastní práce a vydělejte si slušné peníze

Vaše studentské práce můžete vkládat zde


TOP Nabídka!

Potřebujete napsat referát, seminárku nebo diplomovou práci? Žádný problém!

Zpracujeme Vám kvalitní a originální podklady na míru.

Svěřte se do rukou profesionálů. Více informací zde

Prohledat práce

Kontakty a podpora

Provozní doba

Denně 8:00 - 0:00

Emailová adresa

info@diplomky.net
Phone +420 604 900 289

Tip měsíce

 

Doporučte náš web

získejte až 300 Kč

za každou

vloženou práci!

Více informací zde

TOP Nabídka!

 

Nestíháte Vaše

studium?

Nezoufejte!

Vypracujeme Vám

podklady na míru.

Pro více informací

pokračujte zde